Bättre miljöprogram möjligt

Centerpartiet Lidingö har länge, både lokalt och nationellt, drivit på för att minska de skadliga kemikalierna i samhället. Därför ser vi med glädje att en kemikalieplan inrättas. På samma sätt välkomnar vi satsningen på förnyelsebar energi som görs i miljöprogrammet. Vi hoppas därmed att solenergi blir en vanligare företeelse på stadens byggnader framöver.

När miljöprogrammet nu kommer tillbaka efter en remissrunda kan man notera att några av förbättringarna går i linje med de åsikter som Centerpartiet Lidingö argumenterade för vid Kommunstyrelsen i juni. Miljöprogrammet belyser nu till exempel målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. För att ord ska bli verklighet krävs dock ordentliga åtgärder i energi- och klimatplanen, i programmet för hållbart byggande och i handlingsplanen för hållbart resande.

Centerpartiet kommer yrka återremiss under Kommunfullmäktige 14 december för att vi vill se några konkreta förbättringar. Centerpartiet vill till exempel att Lidingö ska höja andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter, verka för att Käppalaverkets spillvärme tas om hand, samt utreda hur Käppalaverket kan producera mer biogas. Centerpartiet vill även att man instiftar ett miljöpris, ser över avfallshanteringen så att det blir lättare att återvinna. Vi vill se system med färgade påsar eller med fraktioner i soptunnan så att mer av avfallet samlas in direkt vid dörren.

Inför nästa miljöprogram, hoppas Centerpartiet på en öppnare förberedelseperiod som inleds med att man samlar in idéer från Lidingöborna. Vi vill att framtagandet av det nya miljöprogrammet inleds med öppna samtal i stadsdelarna, genom föreningslivet och Lidingös näringsliv. Staden måste få med sig Lidingöborna, föreningarna och näringslivet för att nå miljömål och klimatmål för hela det geografiska området Lidingö.

Patrik Buddgård, gruppledare säger i en kommentar:
”Äntligen ska Lidingö kommun få en kemikalieplan och mål för förnyelsebar energi! Två frågor som vi drivit länge. Vi skulle dock vilja se ambitionshöjningar när det gäller andel ekologisk mat och att insamling för återvinning förenklades. Till exempel genom soptunnor indelade i flera fraktioner eller genom färgade påsar. Det ska vara lätt att göra rätt – det ska vara lätt att återvinna.”