Brist på gymnasieplatser

I januari 2016 är det tre år sedan frågan om folkomröstning i gymnasiefrågan var uppe i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige valde då att fortsätta nedläggningen av Gångsätra gymnasium med konsekvensen att vi idag bara har Hersby gymnasium kvar. 

Redan vid antagningen hösten 2015 var det cirka åtta lidingöungdomar som inte kom in på gymnasieskolan på Lidingö trots önskan om att gå i kommunen. Dessutom var det cirka 30 elever som gick på ett annat program än vad de själva önskade.

År 2015 finns 1 580 ungdomar i gymnasieålder på Lidingö och enligt befolkningsprognosen kommer denna siffra öka successivt till år 2022 då 2 108 ungdomar i gymnasieåldern väntas finnas på ön. En liknande ökning av elever i gymnasieåldern finns i hela Stockholmsområdet.

Inte bara Lidingö valde att lägga ner gymnasieskolor under perioden då antalet elever tillfälligt har varit lägre. Det innebär att den gemensamma gymnasieregionen successivt kommer utsättas för ett allt högre söktryck till färre platser. Det innebär att det är fullt möjligt att söktrycket på Hersby gymnasium ökar inte bara med fler lidingöungdomar utan också med fler elever från Stockholm.

Förutom ovanstående sker nu ett tillflöde av ensamkommande ungdomar som inte fullt ut är innefattat i befolkningsprognoserna ovan. 2016 är fördelningstalet från Länsstyrelsen och Migrationsverket 189 ensamkommande barn till Lidingö.

Med anledning av ovanstående lämnade Christer Mohlin (C) in en interpellation till Hans Barje (M) den 14 december om hur kommunen ska klara antalet gymnasieplatser framöver. Christer Mohlin, ledamot i utbildningsnämnden säger i en kommentar:

”Redan för tre år sedan sa vi och lidingöborna att en nedläggning av Gångsätra skulle leda till platsbrist på Lidingös gymnasium eftersom ungdomskullarna nu blir större igen. Tyvärr lyssnade inte majoriteten då. Redan nu, med fler ensamkommande ungdomar, ser vi att Hersby gymnasium är fullt och här behöver kommunen en plan för hur antalet platser ska utökas.”