Simhall kan byggas billigare

Under onsdagskvällen arrangerade Lidingö Simklubb ett välbesökt seminarium om ny simhall. Christer Mohlin och Patrik Buddgård var på plats från Centerpartiet. Mötet samlade simhallsintressenter och visade på möjligheterna för att bygga billigare än simhallsutredningen visade. Detta är precis vad vi sagt när vi i vårt budgetförslag satte ett tak för ny simhall på 150 miljoner kronor.

Under seminariet presenterades en konceptlösning som kallas 2521 som innebär att man bygger simbassängen på en grundplatta ovan jord. I Holland har simhallar inom detta koncept byggts för 42 miljoner kronor. Där ingår dock inte parkeringslösningar och grundplatta, dessutom behöver byggnaderna anpassas efter svenska byggregler och klimat. Det visar dock med önskvärd tydlighet att en simhall inte behöver kosta över 200 miljoner kronor som simhallsutredningen sa.

Mark Shay, ordförande för Lidingö Simklubb berättade om simklubbens behov av ny simhall. De har idag 150-160 aktiva medlemmar men många i kö beroende av stor kapacitetsbrist i Gångsätrahallen. Klubben menar att man kan aktivera uppemot 2000 simmare med ny plattform i klubben. Shay betonade också att simhall är mycket mer än bara för simklubben. Det är en sport från minsta baby till äldsta pensionär, en motionsidrott för alla.

Centerpartiet fortsätter att arbeta för en ny simhall på Lidingö och seminariet gav nya infallsvinklar och befäste det vi sagt tidigare, det går att bygga en simhall billigare.