C vill ha effektivare avfallsinsamling

En upphandling om avfallsinsamling som kan gälla ända till 2025 klubbades igenom på tekniska nämndens möte den 27 januari. Bortsett från krav på bränslet i bilarna är ambitionsnivån oförändrad gentemot den tidigare. Centerpartiet vill ha effektivare avfallsinsamling.

Då staden inte förberett sig för att förbättra återvinningen, och tiden att genomföra en ny upphandling var knapp, så yrkade Centerpartiet på att upphandlingen skulle godkännas. Detta dock förutsatt att staden tillsatte en utredning som i nära samarbete med SÖRAB utvärdera ekonomiska, miljömässiga och praktiska konsekvenser av insamlingssystem som resulterar i en högre grad materialåtervinning och matinsamling än dagens. Detta för att så snabbt som möjligt få bättre och effektivare insamlingsmetoder av avfallet. Yrkandet stöddes av hela oppositionen.

Det skulle till exempel kunna vara insamling i färgade påsar (optisk sortering) eller i soptunnor med flera fack. Oslo, Halmstad, Varberg, Västervik och Eskilstuna är några av de ställen som gått över till effektivare system redan idag. I exempelvis Eskilstuna hämtas mat, tidningar, förpackningar och övrigt hushållsavfall direkt från hushållens soptunnor i olikfärgade påsar. I ett sådant system samlas allt in på samma gång från samma soptunna vilket gör det lätt för medborgarna.

Petter Hedberg (C), ledamot i tekniska nämnden, säger i en kommentar:
”Det ska vara lätt att återvinna. Då måste vi skapa effektivare system för avfallsinsamling. Det finns flera exempel på kommuner som kommit betydligt längre genom exempelvis sortering i olikfärgade påsar eller genom flera fack i soptunnorna. Vi vill öka andelen materialåtervinning och göra det lätt för fler att lämna matavfallet."