Förslag om mindre pengar till ideella föreningar stoppades

Igår skrev Mitt i Lidingö om att mindre pengar skulle gå till de ideella föreningarna från omsorgs- och socialnämnden. Moderaterna ville att de ideella föreningarna skulle stå för minst hälften av finansieringen. Oppositionen lyckades dock få till en återremiss.

Centerpartiet och övriga oppositionspartier i nämnden ifrågasatte underlaget till beslutet och konsekvenserna av det samma. Det flaggades för risker om att delar av de ideella verksamheterna som bidrar med stort stöd för människor i behov inte skulle klara att fortsätta att bedriva sin verksamhet med de föreslagna riktlinjerna.

Krav på återremiss för att ta fram bättre beslutsunderlag fick stöd av en majoritet i nämnden och därmed genomförs inte förslaget i dagsläget.

Centerpartiet anser att i tider som dessa då utanförskap och integrationsfrågor är en stor utmaning för Lidingö såväl som för hela Sverige är det viktigt att nya initiativ av de frivilliga krafterna i civilsamhället uppmuntras.

Christina Wahlström, ledamot i omsorgs- och socialnämnden säger:
”För Centerpartiet är det enormt viktigt att ta till vara på de ideella krafterna. Om förvaltningen själva skulle lägga ner allt det arbete som ideella krafter gör skulle kostnaderna öka rejält och troligen skulle inte heller kvaliteten bli lika bra. Därför är det bra att förslaget om sänkta ersättningar till ideella föreningar inte gick igenom på gårdagens nämndmöte.”