Polisen ska vara synlig och ha stor lokalkännedom

Centerpartiet reserverade sig mot det samverkansavtal med polisen som Kommunstyrelsen igår rekommenderade Kommunfullmäktige att anta.

Samverkansavtalet säger inte så mycket mer än att kommun och polis ska samverka. Centerpartiet vill ha ett vassare beslut för att stödja avtalet i Kommunfullmäktige. Det behöver tydliggöras vad polisen ska samverka med kommunen om och hur de ska säkerställa att polisen är synliga och har lokalkännedom om Lidingö.

Centerpartiet pekar i sitt yrkande ut fyra områden polisen och kommunen särskilt bör fokusera på; inbrott i bostäder, ungdomar och narkotika, upplevd trygghet och trafik.

Dessutom föreslår Centerpartiet att delar av Norrmalmspolisens polispatruller ska avdelas till att tjänstgöra i yttre tjänst på Lidingö. Detta för att upprätthålla lokalkännedom och för att arbeta med brottsförebyggande verksamhet.

Patrik Buddgård, gruppledare säger i en kommentar:
”Vi vill ha en synlig polis på Lidingö som har god lokalkännedom. Att avdela polispatruller geografiskt till Lidingö tror vi är det snabbaste sättet att säkerställa denna lokala kännedom. Lidingöbor och vi politiska partier måste gemensamt och med tydlig stämma kräva polisnärvaro på Lidingö för att få polisen att prioritera Lidingö. På lägre sikt vill vi helst att Lidingö får poliser i yttre tjänst som utgår från polisstationen här på ön.”