Majoriteten drev igenom mindre stöd till ideella verksamheter

Under tisdagskvällen drev majoriteten igenom sitt förslag i Omsorgs- och socialnämnden där de ideella föreningarna ska stå för minst 50 procent av finansieringen av verksamheten vilket innebär att stödet till de ideella verksamheterna minskar.

Oppositionen yrkade i första hand återremiss på ärendet och i andra hand på en skrivelse där det inte ska vara krav på 50 procent finansiering men att de ideella föreningarna ska sträva efter större egen finansiering. Detta är en viktig förändring för att säkerställa att viktiga ideella verksamheter inte tvingas att lägga ner sin verksamhet.

Under kvällen avgjordes även vilket verksamhetsstöd Kvinnojouren Kerstin skulle få under 2016. Majoriteten valda att som konsekvens av sitt beslut ovan ge hälften av det stöd som Kvinnojouren efterfrågade. Oppositionen yrkade på att Kvinnojouren skulle få 115 000 kronor.

Christina Wahlström säger i en kommentar:
”Vi är besvikna att majoriteten drev igenom sitt förslag om minst 50 procent finansiering från ideella föreningar. Vi är oroliga för bland annat Kvinnojouren Kerstins viktiga verksamhet på Lidingö och tyckte att de åtminstone skulle få ett år på sig att anpassa sig till de nya riktlinjerna.”