Nio frågor till Michaela Haga

I serien nio frågor möter vi olika personer med koppling till Centerpartiet på Lidingö. Denna gång har turen kommit till Michaela Haga från Österåker:

1. Varför är du aktuell i Centerpartiet Lidingö?
Under distriktsstämman blev jag invald som distriktsordförande för Centerpartiet Stockholms län. Distriktsstyrelsens kontakt med kretsarna är viktig och jag ser fram emot att bygga goda relationer med Centerpartiet Lidingö.

2. Vem är du?
Jag är en jordnära figur som är uppvuxen i Stockholm men har en fot i Österbotten i Finland. Mitt intresse för samhällsfrågor, miljö och rättvisa gjorde att jag tackade ja när jag fick frågan om att gå med i Centerpartiet. För mig är det viktigt med utveckling om det sker på ett ansvarsfullt vis och det präglar mitt synsätt. Jag är civilekonom i grunden och har studerat och arbetat utomlands. Har drivit eget företag och arbetat inom marknadsföring, försäljning och affärsplanering. Jag bor med mina två barn, sambo och katt i ett hus som ständigt renoveras i Lilla Säby, Österåker.

3. Du är gruppledare i Österåker! Vad gör ni där?
I Österåker sitter Centerpartiet i den politiska ledningen. Vi tog fram ett starkt handlingsprogram inför valet 2014 som ligger till grund för alla våra förhandlingar och prioriteringar. Vi har påbörjat ett förändringsarbete inom kretsen och det pågår fortfarande. Några av våra prioriteringar har varit att få ut Centerpartiets budskap, politisk idéutveckling, öka antalet medlemmar och arrangera roligare och kunskapshöjande medlemsträffar.

4. Varför tycker du man ska engagera sig i politik?
Allt runt omkring oss är politik och vi påverkas av politiska beslut. Politiken är dynamisk och det finns stora möjligheter att göra skillnad. Det är också väldigt tillfredsställande att se de förslag som vi har arbetat fram, slutligen verkställas.

5. Vilka frågor vill du arbeta med i Centerpartiets distrikt Stockholms län?
Vi behöver arbeta målinriktat och med stor lyhördhet och i dialog med kretsarna för att bättre möta de behov som finns. Vi behöver satsa ännu mer på våra medlemmar och ledare men även stärka våra kommun-, landstings- och riksdagskandidater inför valet 2018. Inför valet 2018 ser jag ett behov av att arbeta ännu mer samordnat och med en gemensam politisk agenda som når ut och som berör fler.

6. Vad gör du när du inte håller på med politik?
Försöker vara en bra förälder, är engagerad i barnens idrottsföreningar, gillar att laga mat och på fritiden blir det en del skidåkning, fiske, idrotts- och utomhusaktiviteter.

7. Berätta - har du någon talang eller intresse som vi inte känner till?
Jag är mer av en nyfiken multiintresserad person som inte har specialiserat mig inom något område utan mitt liv har fyllts av idrottande i olika former. Däremot har jag satt upp ett mål att lära mig mandarin och återuppta mitt pianospelande som har legat på is under många år.

8. Vad väljer du - kaffe eller chokladdryck?
Kaffe

9. Om du fick vara en annan politiker för en dag - vem skulle du vara och varför?
Vladimir Putin – för att jag skulle vilka veta hur han ser på omvärlden och vad han har för planer för framtiden.

Läs fler av våra nio frågor och svar här.