Synlig polis med stor lokalkännedom krävs för att minska bostadsinbrotten

Hem och hyra har sammanställt brottsstatistiken för inbrott från BRÅ. Det är ingen trevlig läsning för Lidingö som har tredje flest inbrott i lägenhet per 1000 invånare. Lidingö har också den tredje största ökningen av antalet inbrott från 2004-2005 till 2014-2015 – en ökning med hela 369 procent!

Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Under senaste kommunfullmäktige antogs en avsiktsförklaring för samverkan med polisen. Avsiktsförklaringen säger dock inte så mycket mer än att kommun och polis ska samverka. I samverkansavtalet måste det tydliggöras att inbrott ska vara en av de punkter polisen prioriterar i samverkan med kommunen. Avtalet måste också visa hur polisen ska säkerställa synlighet och lokalkännedom om Lidingö.”

Centerpartiet pekar i sitt särskilda yttrande ut fyra områden polisen och kommunen särskilt bör fokusera på; inbrott i bostäder, ungdomar och narkotika, upplevd trygghet och trafik.

Dessutom föreslår Centerpartiet att delar av Norrmalmspolisens polispatruller ska avdelas till att tjänstgöra i yttre tjänst på Lidingö. Detta för att upprätthålla lokalkännedom. Endast då kan vi få en effektivt brottsförebyggande verksamhet och lyckas minska antalet inbrott.

Patrik Buddgård fortsätter:
”Vi vill ha en synlig polis på Lidingö som har god lokalkännedom. Att avdela polispatruller geografiskt till Lidingö tror vi är det snabbaste sättet att säkerställa denna lokala kännedom. Lidingöbor och vi politiska partier måste gemensamt och med tydlig stämma kräva polisnärvaro på Lidingö för att få polisen att prioritera Lidingö. På lägre sikt vill vi helst att Lidingö får poliser i yttre tjänst som utgår från polisstationen här på ön.”

Läs artikeln i Hem & hyra här.