Kvinnojouren kan tvingas lägga ner

Centerpartiet reserverade sig mot beslutet att minska stödet till ideella föreningar som majoriteten med Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna drev igenom. Nu flaggar Kvinnojouren Kerstin för en risk att de får lägga ner på grund av beslutet. 

Kvinnojouren Kerstin gör ett viktigt arbete på Lidingö för utsatta kvinnor. På senaste nämndmötet beslutade majoriteten att deras verksamhetsstöd skulle halveras. Den samlade oppositionen reserverade sig och ville att 115 000 skulle beviljas Kvinnojouren Kerstin. I Mitt i Lidingö säger Kvinnojouren att de skulle behöva minst 100 000 i verksamhetsstöd för att inte behöva lägga ner verksamheten. Det fick de inte av majoriteten.

Centerpartiets ledamot i nämnden, Christina Wahlström, sa efter beslutet: "Vi är besvikna att majoriteten drev igenom sitt förslag om minst 50 procent finansiering från ideella föreningar. Vi är oroliga för bland annat Kvinnojouren Kerstins viktiga verksamhet på Lidingö och tyckte att de åtminstone skulle få ett år på sig att anpassa sig till de nya riktlinjerna."

Mitt i Lidingö skrev om vår protest mot beslutet.

I den första tjänsteskrivelsen som presenterades på beredningen inför nämnden skrev staden "En konsekvens [av krav på minst 50 procent egen finansiering] för det ideella arbetet och samhällsengagemanget på Lidingö kan bli att väl etablerade och uppskattade verksamheter som bedrivits i flera år på frivillig basis behöver avslutas.” När tjänsteskrivelsen kom till nämnden var denna mening borttagen vilket Centerpartiet kritiserade.

Patrik Buddgård, gruppledare i Centerpartiet säger:

"De ideella föreningarna bidrar med arbetskraft och gör ett arbete som aldrig skulle kunna ersättas av kommunen fullt ut. Majoritetens stelbenta riktlinjer riskerar nu Kvinnojourens arbete. För Centerpartiet är det inte en acceptabel konsekvens. Vi är besvikna och förvånade över att Lidingöpartiet drev igenom detta beslut."