Övervakningssystem krävs på Gamla Lidingöbron

På Kommunfullmäktige i mars lämnade Centerpartiet in en motion för att installera Early Warning-system på Gamla Lidingöbron, sänkning av hastigheten för tågen på bron och för att en renoveringsplan ska tas fram. Vi ställer oss frågande till varför majoriteten inte stödjer införandet av ett Early Warning-system. Ett sådant system skulle ge övervakning av brons konstruktion och göra att vi tidigt kan upptäcka och genomföra nödvändiga åtgärder.

Lidingö stad ansvarar för att Lidingötågen kan använda gamla bron tills en ny står på plats. Tidplanen på nya Lilla Lidingöbron är redan spräckt och med Sverigeförhandlingarna ökar osäkerheten ytterligare. Gamla Lidingöbron måste hållas i drift till minst 2025 och en renoveringsplan för detta krävs.

Den tekniska övervakningen av Gamla Lidingöbrons funktion måste även förbättras genom information i realtid både över och under vattenytan kombinerat med en sänkning av Lidingöbanans hastighet till 30 km/h. Båda dessa åtgärder är lämpliga att ta baserat på den information som kommit fram i Grontmijs inspektioner av bron. Kostnader för investering, fortlöpande skötsel och avläsning är marginella i förhållande till de värden som står på spel.

Petter Hedberg och Ulf Weidling, ledamot och ersättare i tekniska nämnden säger i en gemensam kommentar:

”Lidingöborna har rätt att förvänta sig att staden har ett modernt övervakningssystem som gör att förändringar i Gamla Lidingöbrons konstruktion upptäcks i ett tidigt skede. Detta kräver en övervakning som mäter konsekvent och ger jämförbar data vilket dagens dykningar i grumligt vatten och den visuella inspektionen inte klarar. Ett early-warning system och en sänkning av hastigheten på Lidingöbanan är nödvändiga åtgärder för att säkerställa att bron klarar att trafikera Lidingöbanan fram tills att en ny bro är på plats. Dessa krav har Centerpartiet drivit i flera år, senast i vårt budgetförslag för 2016, och borde vara något majoriteten genomfört för längesedan.”