Bra med höjda lärarlöner – men vi saknar förskolan

Äntligen höjs lärarlönerna på Lidingö så att gapet mot Stockholm stad minskas. Efter många år av eftersläpning föreslås lärarna i grundskola och gymnasium få 4,5 % i lönehöjning. Något Centerpartiet arbetat för länge men tyvärr gäller detta inte personalen inom förskolan.

Att lärarlönerna prioriteras är nödvändigt för att Lidingö ska vara en attraktiv arbetsgivare inom Stockholmsregionen och för att kunna locka till sig de bästa lärarna. Lidingö har halkat efter Stockholm senaste åren och det skiljer ca 1000-1700 kr/månad mellan kommunerna idag.

Detta innebär att staden nu sträcker sig längre än vad som var beräknat i budget. Centerpartiet kommer därför framöver att bevaka var pengarna tas ifrån så att det inte påverkar kvaliteten negativt.

Personalen inom förskolan får dessvärre en lägre löneökning. Detta är oroväckande då konkurrensen om förskolelärare är särskilt hård. De kommunala förskolorna på Lidingö har stor ekonomisk press på sig, vilket till stor del beror på en orättvis fördelning av lokalkostnader. Staden har ansvar för att tillräckligt många förskoleplatser finns inom kommunen och har därför tvingats investera i nya lokaler för att möta större barnkullar. Många paviljonger måste nu ersättas av dyra nybyggnationer. Kostnaderna belastar kommunens förskolor genom hög hyra, vilken idag ligger över 3000 kr/kvm och år. I slutändan innebär det att stadens förskolor har mindre pengar för pedagogisk verksamhet än de fristående alternativen.

Christer Mohlin, ledamot i utbildningsnämnden säger:

”Det var på tiden att lärarlönerna höjs i grund- och gymnasieskolan så vi kan minska gapet gentemot Stockholms lärarlöner. Endast då kan vi konkurrera om de bästa lärarna. Nu måste majoriteten se över situationen för förskolan som i år inte får den löneökning de behöver. Centerpartiet har lämnat in en motion för att få till en rättvisare fördelning av lokalkostnader så att förskolorna får mer pengar till den pedagogiska verksamheten vilket skulle möjliggöra högre löneökningar framöver.”

Mer information:

Christer Mohlin, ledamot utbildningsnämnden och ordförande Centerpartiet Lidingö

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36