C kräver att Spårväg City och Lidingöbanan kopplas samman

Alliansen och Miljöpartiet på landstinget presenterar igår en överenskommelse om kollektivtrafikens. Det är välkommet med en överenskommelse som stärker långsiktigheten i finansiering och utveckling av kollektivtrafiken. I överenskommelsen står också att kollektivtrafikförsörjningen av Norra Djurgårdsstaden ska utredas under 2017.

För Lidingöborna är det avgörande att landstinget i denna utredning också analyserar Lidingös trafikförsörjning och inte bara Norra Djurgårdsstaden. Detta eftersom Lidingöborna är lovade en sammankoppling mellan Spårväg City och Lidingöbanan. Denna sammankoppling är viktigt för Lidingöborna för att minska sårbarheten och öka attraktiviteten i kollektivtrafiken från Lidingö. Den är också viktig för att ta tillvara på gjorda investeringar ibland annat Aga-depån.

För att Lidingö ska kunna planera sin framtida kollektivtrafiklösning och vilken brolösning som är lämplig krävs beslut om Spårväg City under första halvåret 2017.

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö säger i en kommentar:

”Det är strålande att alliansen på landstinget är överens med Miljöpartiet om finansieringen av kollektivtrafiken. Det är viktigt för att få en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Men Lidingö måste också få svar om Spårväg City nu. Vi kräver att den utlovade sammankopplingen mellan Spårväg City och Lidingöbanan blir av. Utan besked kan Lidingö inte ta välgrundade beslut varken om ny bro eller om Sverigeförhandlingarna.”

För mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö 070-257 60 36