Centern möter: Lidingö Hembygdsförening

Centerpartiet Lidingö träffar föreningar, företag och verksamheter under "Centern möter". Nu har vi träffat Lidingö Hembygdsförening, vilka brinner för att förmedla Lidingös historia och kulturarv till nya generationer av Lidingöbor. "Vi vill att Lidingös barn och ungdomar ska veta något om Lidingö", säger ordförande Jan Ågren.

Under mötet diskuterade vi hur hembygdsföreningen kan bli en viktigare del i utbildningssystemet, integrationsprojektet, och gemenskapen på Lidingö. Hembygdsföreningen - som värnar om Lidingös kultur och historia - spelar en central roll i alla de här frågorna. Jan Ågren betonade därför hur viktigt det är att kommunen sprider information om Hembygdsföreningen och om deras utställningar och arrangemang.

Under våren och sommaren har hembygdsföreningen till exempel iscensatt hur ett klassrum på Lidingö såg ut förr i tiden, och låtit skolklasser klä ut sig och delta i undervisningen. Problemet är få lärare känner till att den här resursen finns, och vet inte hur kul eleverna tycker att det är.

Förutom att vara viktig för Lidingöborna finns föreningen även människor som besöker Lidingö. Det finns därför en stark önskan om att kunna hålla öppet även under sommaren, och att då kunna öppna en "Lidingö Turistbyrå" i Lidingö Museum - som kanske bemannas av ungdomar som sommarjobbar?

Lidingö Hembygdsförening och Lidingö Museum ligger på Lejonvägen 26. Om du vill ha information om kommande händelser och utställningar kan du läsa mer på www.lidingohembygd.se och på föreningens facebooksida. Missa inte heller "Hembygden i etern" på Radio Lidingö 97,8MHz.