Centern möter: Elfviks Gård

Den här veckan har representanter för Lidingös närodlade politik mött två av Lidingös producenter av närodlad mat. Under mötet med Elfviks Gård pratade vi om de framgångskoncept och utmaningar de möter som Lidingös enda lantbruk, och hur de skulle vilja bidra ytterligare till upplevelsen på Elfvik för besökare och invånare Lidingö.

Bland ängar med betande lamm, inhägnade kaniner, och skyltar som varnar för höns, är Elfviks Gård en oas av närodlat lantbruk, bara 15 minuter från Storstockholm. Här är Johanna Lagercrantz och Lennart Sund ensamma om sin ekologiska produktion av lamm och ägg, och säljer även andra närproducerade, ekologiska livsmedel, fårskinnsprodukter, och annat i sin gårdsbutik.

Under mötet med Lidingöcentern berättade de om hur det ät att bedriva ekologiskt lantbruk på Lidingö. Tillsammans har de arrenderat gården av Lidingö stad i sex år. Trots att arbetet ofta är tungt och tar upp nästan all deras tid, vill de samtidigt utöka sin ideella verksamhet och satsa på saker som kan gynna gårdens besökare.

Ett önskemål är till exempel att kunna erbjuda besökande barn och skolklasser guidade visningar, så att de kan lära sig mer om gården och dess djuren. De skulle dessutom gärna vilja anställa långtidsarbetslösa, eller andra i behov av jobb, till att hålla i de guidade visningarna.

Man önskar även kunna etablera kolonilotter för grönsaksproduktion. Förhoppningen är då att Lidingöborna själva ska kunna odla, köpa och sälja sina närodlade grönsaker på gården, på samma sätt som man har bondens marknad i andra delar av Sverige.

Slutligen finns det en önskan om att göra det lättare för besökare att komma till Elfviks Gård. Ett exempel på en insats som skulle underlätta vore till exempel om färjorna kunder anlägga i Elfvik, t.ex. på helgerna. Ett annat exempel är att bygga ut parkeringen vid Elfviks gård, eftersom den brukar bli full t.ex. inför Elfviksdagen, då
Lidingöbor samlas för att gå på marknad och se på fårklippning och ullspinning.