Sverigeförhandlarnas bud orimligt

8000 bostäder ska byggas i närheten av centrum enligt Sverigeförhandlingarnas senaste bud, det är ett orimligt bud och Centerpartiet är överens med majoriteten om en svarskrivelse som också betonar vikten av Spårväg City.

8000 bostäder ska byggas i närheten av centrum enligt Sverigeförhandlingarnas senaste bud för att det ska bli tunnelbana till Lidingö Centrum. Helst ska de nya bostäderna ligga inom en kilometer från den föreslagna tunnelbanestationen. Sverigeförhandlingarna vill bara förhandla om tunnelbana. Lidingöbana via Lidingö Centrum och en sammankoppling med Spårväg City finns inte med i budet. Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet Lidingö är kritisk och säger:

”Sverigeförhandlingarnas bud är orimligt med 5050 fler lägenheter än kommunfullmäktige har beslutat om i bostadsförsörjningsprogrammet. Vi gick till val på en varsam utveckling av Centrum/Torsvik och att utveckla stadsdelarna för att få bättre kollektivtrafik och närservice över hela ön. Att koncentrera nybyggnation i Centrum går emot vår vision för ett Lidingö där alla stadsdelar utvecklas.”

På senaste mötet med stadens referensgrupp om Sverigeförhandlingarna var Centerpartiet helt enig med majoriteten om en skrivelse som ska skickas in till Sverigeförhandlingarna som påpekar det orealistiska i Sverigeförhandlingarnas bud och betonar Lidingös vilja att prata Spårväg City och Lidingöbanan. Patrik Buddgård fortsätter:

”Centerpartiet har genom hela denna process drivit Spårväg City. Det är positivt att svaret till Sverigeförhandlingarna betonar vikten av Spårväg City. Vi måste ta tillvara på skattebetalarnas pengar och använda de investeringar som redan är gjorda på upp emot 2 miljarder i depå och upprustning av Lidingöbanan. Med Spårväg City ökar vi attraktiviteten i kollektivtrafiksystemet och skapar fler vägar in till Stockholm.”

Mer information

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36

Läs mer om skrivelsen till Sverigeförhandlingarna på Lidingösidan eller på Lidingö Stads hemsida.