Intensiv debatt om Lidingöhem på Kommunfullmäktige

Under måndagens Kommunfullmäktige antogs bland annat lokala allmänna ordningsregler och ett uppföljningsprogram för privata utförare. Det var dock frågorna om Lidingöhem som skapade en lång och intensiv debatt.

Centerpartiet har kommit överens med majoriteten om en långsiktig lösning för Lidingöhem som innebär att huvuddelen av fastigheterna inom Lidingöhem behålls i stadens ägo och att det ska byggas ungdomsbostäder på Lidingö. Centerpartiets och majoritetens lösning vann omröstningen med två tredjedelars majoritet.

Under debatten visade Patrik Buddgård (C) på hur Liberalerna inte har en realistisk lösning:

”Lidingöhem är idag ett litet, inaktivt bolag som efter 12 år med bland annat Liberalerna i majoritetsställning saknar kompetens och egen personal. Lidingöhems bestånd innefattar idag endast 2,7 % av Lidingös bostadsmarknad. Bolaget lever inte ens upp till lagens intention om marknadsmässig verksamhet enligt utredningen om Lidingöhem.

Därför inser Centerpartiet att Lidingöhem inte är lösningen för en fungerande bostadsmarknad på Lidingö. Centerpartiet vill se en bebyggelse med blandade boendeformer - med hyresrätter, villor, radhus, bostadsrätter och ägandeboenden. Med en sådan mångfald skapas en närodlad politik som ger Lidingöborna större makt att välja vilken typ av bostad man vill bo i.

För att vi ska nå vår vision är Lidingöhem inte nyckeln. Nyckeln är ett aktivt arbete av staden som planaktör i nära dialog med Lidingöborna. Med en social och liberal politik sätter kommunen upp spelreglerna för bostadsmarknaden, t ex vilka boendeform det ska vara, medan själva byggandet överlåts till dem som har kompetensen för detta. På Lidingö finns både aktörer och kapital som vill bygga – de vill bygga både hyresrätter och bostadsrätter. Behovet är istället att kommunen tar fram bra planer. Vi är därför överens med majoriteten att det ska byggas ungdomsbostäder på Lidingö.”

Christer Mohlin (C) klargjorde Liberalernas ansvar för att Lidingöhem ser ut som det gör idag samt att kommunala bolag sedan ny lagstiftning 2011 inte har möjlighet att bygga billigare än andra aktörer:

”På den tiden hade Liberalerna vice ordförandeskapet för Lidingöhem. Liberalerna har suttit på insidan och gjort ingenting – jo – sålt 600 lägenheter. Vi har stått på utsidan med förslag som inte har hörsammats. Äntligen fick vi chansen att sätta oss och vara konstruktiva tillsammans med majoriteten. Vi är väldigt glada över att ha tagit fram ett så smart förslag för Lidingöhem.”

”Det finns en fundamental feluppfattning i den här diskussionen som gör att den haltar. Det är att man skulle kunna bygga billigare, det kanske var så förut. Det kom en ny lagstiftning 2011, med den nya allbolagen måste kommunala bostadsbolag verka på marknadsmässiga villkor.”

Kent Björnberg (C) hyllade kompromissen, utan den kan politiken inte få något gjort. Centerpartiet har fått upp de bostadssociala behoven i samtalen:
”Politik handlar om att leverera, då handlar det om att försöka kompromissa. Att inte kompromissa är faktiskt att vara feg har jag lärt mig i politiken. Därför tror vi på den här lösningen när vi säljer bara 25 %, vi har fått upp bostadssociala lägenhetsbehovet på agendan, utvecklar de här fastigheterna som har en potential och vårdar Lidingöbornas tillgångar.”

Centerpartiet lyfte också upp namninsamlingsinitiativet och att det är ett viktigt verktyg som ska tas på allvar. Buddgård lyfte därför hur viktigt det var att förslaget till beslut ändrats från att sälja hela Lidingöhem till att huvuddelen av fastigheterna finns kvar i stadens ägo:

”Att Lidingöbor deltagit i ett folkinitiativ får oss politiker på tårna. Vi tänker djupare, går djupare i fakta och söker bredare samarbeten. Det är nyttigt för de bostadssociala frågorna att det finns en bred politisk enighet här i Kommunfullmäktige.Vi har tagit fram fakta, vi har ändrat inriktning på beslutet och vi har den majoritet som kommunallagen kräver för vårt förslag till beslut därför yrkar vi bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.”