Centern Möter Kottlasjöns vänner

I den här delen av Centern Möter har vi träffat Jan-Erik Nowacki från Kottlasjöns Vänner - en förening som i 15 år har kämpat för att restaurera Kottlasjön och dess omkringliggande vattenområden. Under mötet pratade vi om hur Kottlasjön mår, om möjligheterna att restaurera sjön, och om de krafter som fortsätter att driva frågan om Kottlasjön framåt.

Den som har simmat i Kottlasjön har nog känt att sjön mår dåligt. Den bruna färgen, grumligheten, algblomningen, och lukten av jord ger ifrån sig tydliga signaler om att något är fel. När Centerpartiet möter Jan-Erik Nowacki från Kottlasjöns Vänner har han med sig provmätningar och grafer som sätter statistik på den här intuitiva känslan. Testerna visar att Kottlasjön har en mycket hög fosforhalt som har legat på en stabilt hög nivå i många år.

Centerpartiet Lidingö har under mandatperioden lagt fram tre motioner för Kottlasjön -  en om att restaurera Kottlasjön, en om att skapa en buffertzon längs naturreservatets kant, och en om att införa ett naturreservat vid Kottla Gård. Ingen av motionerna bifölls tyvärr av majoriteten. På samma sätt upplever Jan-Erik Nowacki en passivitet från kommunen när det gäller att restaurera Lidingös största sjö. Kottlasjöns vänner har till exempel länge drivit frågan om att rena sjön med hjälp av aluminiumklorid och genom andra metoder som inte skulle kosta mycket (åtgärderna behöver, enligt Nowacki, inte kosta mer än 50-100 kr per Lidingöbo). Kommunen har dock avvaktat länge, och väntar i nuläget på en ny utredning innan de vill åtgärda övergödningen.

Ett stort problem, som ligger i vägen för både Centerpartiets och Kottlasjöns vänners initiativ om att restaurera Kottlasjön, är idén om att sjöns ekosystem kan åtgärda alla sina problem själv. Många tror nämligen att man på sikt kommer att se Kottlasjön återhämta sig själv, och att det därför är onödigt att åtgärda dess problem. Det finns dock lite grund för det om man tittar på statistiken. Kottlasjöns Vänners diagram visar till exempel att Kottlasjöns fosforvärde länge har legat stabilt på samma, höga nivå, och att det inte finns några tecken på naturlig återhämtning.

Det finns dock hopp för Kottlasjön, särskilt om man ser till Flatensjön i Stortorp. I den här sjön har man behandlat vattnet med aluminiumklorid, vilket har låst fast fosforet, och på det sättet har sjön kommit att bli mycket klarare och mindre övergödd på bara några år. På samma sätt kan Lidingö, genom proaktiv politik, rädda Kottlasjön. Både Kottlasjöns Vänner och Centerpartiet Lidingö har i det här avseendet förtroende för kommunens blåplan, vilken ger riktlinjer för hur man ska vårda Lidingös vatten. Man ser nu fram emot att fortsätta att verka som eldgafflar för att påskynda kommunens arbete med att restaurera Kottlasjön, så att framtidens simmare på Hälsans Ö kan känna att Kottla är Hälsans Sjö.