Vi vill ha Spårväg City

Stora investeringar har gjorts både i Stockholm och på Lidingö för att förbereda sammankopplingen mellan Lidingöbanan och Spårväg City. Redan 2009 kom Lidingö stad och SL överens om en upprustning av Lidingöbanan och utbyggnad av depån i Aga med målet om en sammankoppling till Spårväg City som var tänkt att vara klar 2016. För Stockholm är Spårväg City tänkt att kollektivtrafikförsörja nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Centerpartiet tycker det är dags att Spårväg City blir verklighet.

I Aga på Lidingö är snart den gigantiska spårvagnsdepå färdigbyggd med plats för 30 vagnar trots att Lidingöbanan bara behöver sju. En investering på 900 mnkr där central mark har tagits i anspråk. Utan Spårväg City kommer denna investering inte användas. Det är av yttersta vikt att den investeringen används och ger mervärde till skattebetalarna.

Spårväg City ger fler vägar in till city, ökar kapaciteten och minskar sårbarheten i kollektivtrafiken. Allt detta gör kollektivtrafiken mer attraktiv för Lidingöborna.