Hur kan busstrafiken bli bättre?

Bra busstrafik är avgörande för att Lidingös kollektivtrafik ska fungera. Vi vill nu ha input hur busstrafiken kan förbättras för dig. Med synpunkter från Lidingöborna kan vi än mer effektivt driva våra krav och förslag på förbättringar mot landstinget och bussföretagen som styr hur busstrafiken ser ut på Lidingö.