Centern möter: Christinaskolan

Den här veckan har Centerpartiet träffat Amanda Schütz och Åsa Johansson som är VD och rektor på Christinaskolan. Mötet är en del i "Centern möter" där vi lyssnar och lär oss av verksamheter, föreningar och företag på Lidingö för att kunna utveckla vår politik.

Under mötet talade vi om varför elever med neuropsykologiska funktionsnedsättningar behöver särskilda bidrag i skolpengen, hur Lidingös skolor skulle kunna samordna sina sommarfritids, och om hur man kan minska arbetsbördan för administration och lärare på Lidingös skolor, så att de får mer tid till sin pedagogiska verksamhet.

Christinaskolan är Lidingös nyaste friskola, vars värdegrund bygger på ledorden kunskap, trygghet och ansvar. Under vår guidade tur runt skolan besökte vi tysta rum för elever som behöver extra stillhet, lektionssalar där eleverna får hjälp av IT-utrustning, och utrymmen som eleverna har varit med och utformat för att hjälpa varandra att lära.