Var är åtgärdsplanen för Kottlasjön?

Det går återigen inte att bada i Kottlasjön på grund av algblomning. Problemen är kända, sjön har en för hög näringskoncentration. Centerpartiets motion att restaurera Kottlasjön fick stöd av Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Majoriteten ansåg att ingen åtgärd behövdes i dagsläget.

De hänvisar till kommande blåplan. Nu har två år gått sedan valet och Kristdemokraterna och Lidingöpartiet har ännu inte genomfört sitt vallöfte* att genomföra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Kottlasjön.

Patrik Buddgård, gruppledare (C) och Petter Hedberg, ledamot i tekniska nämnden (C) säger i en kommentar:

”Det behövs ett tydligare ledarskap i miljöfrågorna på Lidingö. Vi saknar en åtgärdsplan för att förbättra vattenkvaliteten i Kottlasjön. Kottlasjön är central för hälsan på Lidingö. Det är en plats som lockar till rörelse, bad och rekreation. Det är av största vikt att vi vårdar den väl.”

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36

Petter Hedberg, ledamot tekniska nämnden 070-604 61 18

*Se vallöftet hos Kottlasjöns vänner.