Centern möter: Ekholmsnäs Golf Lidingö

I serien "Centern möter" träffar Centerpartiet föreningar, företag och verksamheter för att lära mer om deras verksamhet, utmaningar och behov. Denna gång har vi träffat Ekholmsnäs Golf Lidingö och entreprenören Johan Mihkelson Ringqvist och pratat om deras verksamhet och om Ekholmsnäsområdet.

Ekholmsnäs Golf Lidingö är idag Sveriges största klubb med 15 000 medlemmar. Det är också den största juniorklubben. Klubben arbetar för att få bredd i juniorgolfen och för att fler ungdomar ska uppleva hur kul det är med golf. Klubben har idag 1 200 juniorer som medlemmar. Klubben är öppet året runt.

I samtalet märktes att det finns flera frågor som kan förbättra förutsättningarna för verksamheterna vid Ekholmsnäs. Idag är det till exempel svårt att ta sig till Ekholmsnäs. Det finns inga bussar vilket är ett problem inte minst för juniorerna. Centerpartiet föreslog i sitt valprogram en fritidsbuss som skulle underlätta för ungdomarna att ta sig till sina fritidsverksamheter.

Mihkelson Ringqvist menar att det behövs ett helhetsperspektiv för att förbättra området för alla verksamheter. Det är förhållandevis små och enkla åtgärder som skulle förbättra området avsevärt. Det handlar om till exempel större parkering, toaletter, omklädningsrum och klubblokaler.