Rapport från KS: Steg i rätt riktning för polisen

Under måndagskvällens Kommunstyrelse information polisen om sin organisation med fyra poliser på Lidingö, Nya Lilla Lidingöbron diskuterades där Centerpartiet tydliggjorde att vill ha ett färdigt underlag före beslut och beslut togs om att köpa paviljonger för bosättning av nyanlända. Gruppledare Patrik Buddgård ger sin rapport:

Polisen informerade om sin verksamhet och det var intressant information där känslan var att det var steg i rätt riktning med bland annat fyra poliser som helt ska inrikta sitt arbete i yttre tjänst mot Lidingö. En viss geografisk koppling till Lidingö av flera grupper signalerades också. Jag är dock inte nöjd med skrivningarna i samverkansavtalet än när det gäller synlighet och lokalkännedom. Det var bra att fler partier signalerade samma sak så vi gemensamt har ett tydligt tryck på polisen så att vi förhoppningsvis kan få till ett betydligt skarpare samverkansavtal när beslut ska tas.

Information gavs även om projektet Lilla Lidingöbron där Centerpartiet klargjorde att vi ser tre punkter som gör att vi inte kan låsa in oss i en låg bro i 120 år framåt. Innan beslut måste vi ha bättre helhetsgrepp vilket majoriteten borde lärt sig efter beslutet om Aga-depån. De tre punkter som krävs svar på innan beslut om utformning av nya bron är:

1. Detaljplaner i Ropsten, vad som händer med eventuell spårtrafik i östlig vägförbindelse samt svar på att Spårväg City blir verklighet och när.

2.  Är det rimligt att stänga vattenvägen för 120 år framåt med låg bro framförallt kopplat till framtida båtpendling.

3. Är det rimligt att planera utifrån att Lidingöbanan går längs kustlinjen eller är det troligare att Spårvägen ska gå via Lidingö Centrum inom brons livslängd.

Investeringsbeslut togs även om paviljonger för nyanlända, Centerpartiet biföll men med krav på ordentlig förankring kring var paviljongerna ska stå samt att politiska diskussioner ska ske mellan majoritet och opposition. Vi är kritiska till hur majoriteten har hanterat detta och menar att beslut om plats borde tagits innan paviljongerna beställs. Vi är också kritiska till brist på ledarskap från majoriteten där ett parti valde att avstå utan att ha alternativa lösningar för att klara bosättningslagen.

/Patrik Buddgård, gruppledare