För en bättre busstrafik

I en enkät under slutet av sommaren samlade vi synpunkter om busstrafiken. Vi kommer nu tydligt driva på för högre turtäthet på 206:an och Lidingöbanan, för att linje 73 förlängs till Näset eller Rudboda och blir en del av stombusstrafiken och vi kommer fortsätta arbeta för bättre tvärförbindelser som gör det lättare att ta sig från norra till södra Lidingö. Här nedan ser ni mer av resultatet som vi tar med oss i vårt arbete framåt. Tack för era inspel!

Stombusslinje till Näset/Rudboda

70 % av de svarande tyckte det var en bra idé att förlänga linje 73 (från Karolinska) eller linje 76 (från Norra Hammarbyhamnen) från att ha slutstation i Ropsten till att istället gå hela vägen till Lidingö Centrum, Näset eller Rudboda. Endast 14 procent tyckte inte om idén.

Den vanligaste kommentaren var att det skulle underlätta om man kunde slippa ett byte i Ropsten och att det skulle stärka kollektivtrafiken på Norra ön som idag inte har någon stombusslinje. Det lyftes också fram att linje 73 skulle underlätta för många som pluggar på KTH och KI samt att det skulle vara bra om linjen också förlängdes till Solna dit det idag är svårt att ta sig med kollektivtrafik.

En annan idé som kom fram var att förlänga linje 1 till Lidingö som täcker stora delar av stan men idag slutar i Frihamnen.

Flera påpekade att eftersom Lidingöbanan inte går via Centrum skulle en förlängning inte hjälpa de resande från södra ön. Här betonades vikten av förbättrade tvärförbindelser.

Tvärförbindelser viktiga

På en skala ett till tio där tio är mycket viktig fick förbättring av turtätheten på tvärförbindelsen 233 7,8. Lidingöborna värdesätter sin tvärförbindelse och många av kommentarerna belyste hur den försämrade turtätheten gjorde vardagen krånglig. Linjen lyftes fram som viktig för barn och ungdomar som har många verksamheter längs linjen så som Lidingövallen, ishallar, elverket och skolor. Exempel lyftes hur sämre turtäthet har inneburit att bilen används till barnens dagis istället för kollektivtrafiken.

Förslag till nya linjer

Lidingöbrona som svarade på enkäten gav många förslag på hur nya linjer kan skapas eller nuvarande förbättras. Här är ett axplock av förslagen:

- Bättre koppling mellan Dalénum och Lidingö Centrum

- Bättre tvärförbindelser som går längre söderut

- Att någon busslinje förlängs till Danderyd via Norra länken

- Att Torsvikssvängen ska få busslinje igen.

- Direktlinje från Lidingö till Solna/Sundbyberg

- Att 238:an ska gå upp till Larsberg igen som tidigare linje från Näset gjorde

- Att 201:an går ända till Brevik

Turtätheten

De svarande visade att behov finns på många av linjerna som går på Lidingö. Men mest återkommande var behov om förstärkningar på linje 206 och Lidingöbanan. Även tvärförbindelser med 238 och 233 nämndes åtskilliga gånger liksom 201:an och förbindelsen mellan Ropsten och Torsvik/Lidingö Centrum.

Övrigt:

Några av de andra förslagen som lyftes i enkäten var tystare bussar och bättre nattrafik som är passade mot tunnelbanan. I vår rapport om Ropsten föreslår vi bland annat laddinfrastruktur för elbussar i framtida Ropsten som skulle möjliggöra tystare busstrafik på Lidingö.