Kommunfullmäktige: Parkering på Näset och pengar på rätt sak i förskolan

Oktobers fullmäktige blev ett ovanligt kort möte men med intressanta punkter; bland annat fråga från gruppledare Patrik Buddgård till majoriteten om hur parkeringssituationen på Näset ska lösas samt behandling av Centerpartiets motion om rättvisare hyror i förskolan så att mer resurser kan gå till det pedagogiska arbetet.

Patrik Buddgård (C) frågade tekniska nämndens ordförande Christer Åkerhielm (M) hur majoriteten ämnade lösa boendeparkeringen på Näset med anledning av att man tog bort 40 parkeringen vid byggnationen av den breda cykelbanan. Buddgård pekade på boendeparkering som långsiktig lösning och flexiblare användning av parkeringarna vid skolorna, tryggare miljö vid parkeringen på "Kaninen", uppritade rutor för effektivare användning av dagens parkeringsytor samt se över datumparkeringen vintertid som lösningar som kan genomföras redan på kort sikt.

Centerpartiets motion från Christer Mohlin (C) om rättvisare fördelning av hyreskostnaderna där kommunala förskolor har betydligt högre hyra än privata behandlades. Centerpartiet vill att mer av förskolans resurser ska gå till det pedagogiska arbetet. Majoriteten har tagit vissa steg i rätt riktning till nästa år tack vare Centerpartiets långsiktiga arbete i frågan men vi saknade en ordentlig genomlysning av hyreskostnaderna för att kunna synliggöra skillnaderna.

Tor von Sydow (C) välkomnade att nya små lägenheter kommer till genom ändring i detaljplan för Kostern 6 och 7 (bl a i de övre våningarna av huset där Lidingös bowlinghall finns). Det är ett stort behov av små lägenheter på Lidingö och därför biföll Centerpartiet de förändrade detaljplanerna.