Majoritetens budget återremiteras

Centerpartiet hade ett flertal frågetecken kring majoritetens budgetförslag bland annat gällande personaltäthet i Lidingös skolor och förskolor samt hur utbildningsnämnden får en fullt finansierad budget. Därför yrkade C återremiss där svar på dessa frågetecken önskas.

Eftersom Socialdemokraterna och Miljöpartiet på Lidingö delade frågeställningarna uppnåddes mer än en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter vilket är det som behövs för en återremiss. Nu kommer budgeten komma upp för beslut den 15:e december med tillhörande budgetdebatt.

Under kommunfullmäktigemötet igår var Centerpartiet med och tog beslut om att kommunalskatten ska förbli oförändrad år 2015.

Majoritetens förslag till budget skickades på återremiss för att

  1. tydliggöra målsättningar för
  • personaltätheten i Lidingö Stads förskolor och skolor
  • medarbetarnas kompetens,
  • medarbetarnas löneutveckling,
  • Lidingö Stads konkurrenskraft som attraktiv arbetsgivare,
  1. Säkerställa att utbildningsnämnden får en fullt finansierad budget för åt 2015 och samma i plan för 2016-2017,
  2. Belysa effekter på stadens ekonomi för år 2015-2017