Nya Lilla Lidingöbron klarar inte framtidens kollektivtrafik

Gamla Lidingöbron

Majoriteten budgeterar för att Lilla Lidingöbron ska bli en lågbro med enkelspår och riskerar därmed att låsa in Lidingö i en otillräcklig lösning för 120 år framåt. Centerpartiet vill ha omtag i brofrågan för att få en lösning som klarar framtidens kollektivtrafik.

På måndag och tisdag är det budgetdebatt i Lidingös kommunfullmäktige där också en detaljplan för Lilla Lidingöbron ska tas. Centerpartiet kommer argumentera för ett omtag i brofrågan eftersom nuvarande lösning med lågbro och enkelspår inte kommer klara den kollektivtrafik som krävs för en hållbar kollektivtrafik på Lidingö. Centerpartiet vill att följande säkerställs innan ny bro byggs:

- Dubbelspår som krävs för ökad spårtrafik i framtiden, särskilt om sammankoppling med Spårväg City genomförs i enlighet med tidigare beslut. I framtiden kommer troligen också självkörande tågfordon vara en realitet som kan innebära mindre vagnar som behöver dubbelspår för att kunna användas effektivt med hög turtäthet.

- Segelfri höjd som möjliggör för isgående pendelbåtar att passera under bron.

- Att en utvärdering av Lidingöbanan via Centrum genomförs då det troligen kräver en hög broanslutning på Lidingösidan för att få en acceptabel lösning.

Centerpartiet kommer därför yrka på vårt budgetförslag som innehåller:

- Omtag i brofrågan, ingen investering i ny bro.

- Renovering av Gamla Lidingöbron inklusive installation av Early Warning-system för att kunna följa brons status och genomföra rätt renoveringsåtgärder.

Centerpartiet kommer också yrka återremiss på detaljplanen för Lilla Lidingöbron för att först genomföra utvärdering av Lidingöbanan via Lidingö Centrum.

Patrik Buddgård, gruppledare säger i en kommentar:

”En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik för Lidingöborna är det viktigaste vid brobeslutet. Majoritetens nuvarande lösning riskerar att effektivt stoppa förbättringar i kollektivtrafiken för 120 år framåt. Vi vill därför göra ett omtag i brofrågan och säkerställa Gamla Lidingöbrons livslängd.”

Kontakt: Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36