Mer inflytande för Lidingöborna

Mer lyhördhet krävs av ett starkt politiskt ledarskap. Då kan vi undvika fler beslut som snabbcykelbanan som nästan blev färdig och återställdes för 4,5 miljoner kronor. Centern lägger en motion om ökat medborgarinflytande.

Under hösten har Lidingöborna tydligt protesterat mot bygget av snabbcykelväg och bygget av en cykelväg på Näset som resulterade i färre parkeringsplatser i ett område där redan stor brist finns. Protesterna, som bland annat kanaliserats genom Facebook och lokalmedia, resulterade i att majoriteten gjorde om, gjorde rätt när det gäller snabbcykelvägen men till en hög kostnad för Lidingöborna.

Centerpartiet finner det nödvändigt att staden är mer lyhörda gentemot Lidingöbornas behov och vilja. Vi vill minska det demokratiska underskottet. Vi föreslår därför tre åtgärder som kan öka möjligheten för Lidingöbor att påverka och delta i stadens beslutsfattande på ett demokratiskt sätt; samråd, medborgarbudget samt medborgarförslag.

Samråd: När staden ska genomföra åtgärder i en stadsdel bör staden på ett tidigt stadie ha en dialog, ett samråd, med det område som påverkas av åtgärden. Då kan kritik upptäckas innan stora investeringar i projektet påbörjats.

Medborgarbudget (participatory budgeting): Innebär att medborgarna får möjlighet att själva bestämma vad som ska göras i till exempel stadsutvecklings-projekt i den egna stadsdelen. Exempelvis vad som, inom en given budgetram, staden ska investera i för att stärka stadsdelens torg eller park.

Medborgarförslag: Innebär möjlighet för medborgare att lämna initiativ med idéer direkt till Kommunfullmäktige. Då minskar vi avståndet mellan medborgare och det högst beslutande organet. Ett sådant system kan också öka intresset för Kommunfullmäktige och lokalpolitik.

Centerpartiet lämnar därför in en motion till Kommunfullmäktiges decembermöte där vi efterfrågar just samråd, medborgarbudget och medborgarförslag.

Patrik Buddgård (C), gruppledare säger i en kommentar:

”Vi vill ha en lyhörd politisk ledning. Då krävs verktyg där Lidingöborna kan göra sig hörda innan projekt har påbörjats. Snabbcykelvägen kostade 4,5 miljoner kronor på grund av att majoriteten lyssnade dåligt. Om Lidingöborna hade blivit involverade i ett tidigt skede hade Lidingöbornas skattemedel kunnat sparats.”

Läs motionen här. , 118.2 kB.

Mer information

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36