Rapport Kommunfullmäktige: Utveckling av Vallen, snabbcykelvägen och policy för funktionsnedsatta

Snabbcykelvägen var uppe för diskussion igen, det beslutades om borgen till tennisklubben och om en policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Under gårdagens Kommunfullmäktige diskuterades snabbcykelvägen igen. Vänsterpartiet problem med snabbcykelvägen var ”att staden inte lyckats kommunicera ut varför det var viktigt att prioritera gående och cyklister” och Christer Åkerhielm (M) svarade att snabbcykelvägen "var en bra och säker lösning för gående, cykel och bilister".

Patrik Buddgård (C) var tydlig med att lösningen med snabbcykelbana inte var bra och att det inte handlade om att Lidingöborna inte hade förstått. Tvärtom skulle staden fört en dialog med Lidingöborna på ett tidigt stadie så hade staden kunnat undvika en onödig investering på 4,5 miljoner som snabbcykelbanans snabba visit kostade. Buddgård sa:

”Vi vill ha ett lyhört politiskt ledarskap så vi slipper göra om och göra rätt, så vi kan göra rätt från början istället.”

Under mötet antogs även en policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Christina Wahlström (C) betonade vikten av att följa hela FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i policyn. Bland annat måste staden samverka med de organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning bättre än idag.

Tennisklubben gavs borgen för att kunna bygga två nya tennisbanor. Det är viktigt för att tennisklubben ska kunna utvecklas och ge fler barn och ungdomar möjligheter att lära sig idrott. Men Buddgård (C) betonade också att det är viktigt att se helheten för Lidingövallen där alla föreningar kan utvecklas utifrån deras gemensamma vision. Detta borgensbeslut är ett delbeslut för att kunna utveckla Lidingövallen till ett hjärta av ett framtidens idrottens ö som verkligen bygger hälsa på ön.

”Jag har själv upplevt mycket av den hälsa som skapas på vallen som friidrottsaktiv och som ledare för sommaridrottsskolan, friidrottens lägerverksamhet på sommaren. 500 barn som får uppleva idrottsglädje och bygga hälsa för framtiden.”

Se fullmäkige här: https://youtu.be/HHKapH-UEIc?t=2323