Nya ungdomsbostäder byggs i expressfart

Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Centerpartiet kommit överens om att ge planbesked till John Mattson Fastighets AB för fastigheten Klockbojen 4. Därmed trycker majoriteten och Centern på startknappen för att påbörja byggandet av cirka 80 nya ungdomsbostäder i Larsberg i expressfart.

På sitt sammanträde den 25:e januari gav planutskottet Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag på detaljplan för fastigheten Klockbojen 4 i Larsberg. Marken ägs av John Mattson Fastighets AB och tanken är att det ska uppföras cirka 80 ungdomsbostäder för personer mellan 18 -25 år på den plats där det idag finns en parkeringsplats.

Lägenheterna som ska byggas är hyresrätter och projektet ska leda till att ungdomar kan erbjudas ett prisvärt första boende i ett attraktivt och centralt område på Lidingö. Med detta projekt kan staden samtidigt dels förstärka arbetet med att tillskapa fler mindre och prisvärda lägenheter, dels säkerställa de bostadssociala behoven.

Projektet med för ungdomsbostäder annonserades redan i samband med att omstruktureringen av Lidingöhem presenterades, då de fyra partierna även kom överens om att påbörja ett planarbete genom att skapa ett snabbspår för en privat aktör att bygga bostäder för ungdomar.
Frågan om det bostadssociala ansvaret är en angelägen fråga för samtliga fyra partier. Expressprojektet i Larsberg kan ses som en del av denna lösning.

- Det har under en längre tid framförts önskemål om fler ungdomsbostäder på Lidingö. Därför är det glädjande att en privat aktör vill bygga prisvärda hyresbostäder på Lidingö, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Birgitta Sköld (LP), Rickard Karlsson (KD) och Patrik Buddgård (C).

- Vi är glada att vi så snabbt kunnat trycka på startknappen för ett angeläget projekt där vi har försökt att minimera tiden från idé till färdiga bostäder. Det visar att vi är beredda att ta ansvar för byggandet på Lidingö och att vi kan klara det bostadssociala ansvaret, säger Rheyneuclaudes Kihlman, Sköld, Karlsson och Buddgård.

Mer information Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet 070-257 60 36