Krävs ledarskap i brofrågan

Under onsdagens möte i teknik- och fastighetsnämnden var det tydligt att majoritetens bristande ledarskap gör att vi vet för lite om Gamla Lidingöbrons status. Detta i ett läge då staden behöver köpa sig tid för att kunna ta rätt brobeslut med dubbelspår istället för det enkelspår som ligger i förslaget nu.

På mötet berättade projektledaren för broprojektet om de problem gamla Lidingöbron står inför. Det är tydligt att kunskap saknas, Centerpartiet har sedan 2012 drivit att ett Early Warning-system ska installeras på bron som skulle gett högre kunskap om brons status.

Nu äntligen införs ett övervakningssystem på några delar av bron av KTH vilket är ett steg i rätt riktning. Förvaltningen ser även över hastighetsbegränsning på bron som Centerpartiet också förslagit under lång tid.

Men att denna brist på kunskap finns idag är kostsamt i ett läge när samtal om finansiering av dubbelspår pågår med landstinget. Staden behöver tid för att kunna slutföra dessa samtal och då krävs en tydlig underhållsplan samt full övervakning över Gamla Lidingöbron för att säkerställa att staden får tid att ta fram rätt beslut för nya Lilla Lidingöbron.

Petter Hedberg, ledamot i teknik- och fastighetsnämnden och Patrik Buddgård, gruppledare säger i en kommentar:

”Majoriteten har inte visat det ledarskap som krävs i brofrågan. Att inget Early Warning-system införts trots vår ihärdiga kamp är oroväckande. Staden behöver genast skaffa all kunskap vi kan få om bron för att säkerställa livslängden på bron så vi kan ta rätt beslut om nya Lilla Lidingöbron. Det kan inte bli enkelspår som nu liggande förslag innebär, det skulle hindra utvecklingen av kollektivtrafiken på ön för mer än 100 år framåt.”

Mer information:

Petter Hedberg, ledamot teknik- och fastighetsnämnden 070-60 46 118

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36