Vi vill som enda parti uppmuntra
ungdomars entreprenörskap på sommaren

Centerpartiets motion om sommarlovsentreprenörer behandlades på gårdagens Kommunfullmäktige. Majoriteten valde att avslå motionen och inget annat parti stödde motionen. Centerpartiet ifrågasätter de andra partiernas prioriteringar när de inte vill uppmuntra unga Lidingöbor att förverkliga sina idéer och bli entreprenörer.

I motionen föreslår Centerpartiets Rebecka Öberg och Patrik Buddgård att staden ska införa sommarlovsentreprenörer. Detta innebär att staden skulle genomföra en veckas utbildning och inspiration för ungdomarna och därefter ge handlingen under tre veckor. I en del varianter ges ett startbidrag på 1000-2000 kronor.

Centerpartiet vill med detta förslag uppmuntra ungdomars idéer och kreativitet, framförallt stötta ungdomar så de vågar förverkliga sina idéer. På det sättet kan ungdomar få en kunskap och förståelse för företagande och mod att skapa framtidens företag senare i livet. Majoriteten valde att avslå motionen med hänvisning till att företagande inte ska starta med bidrag. Inget annat parti biföll motionen och faktum är att endast M och LP var de enda partierna som bemödade sig med att kommentera motionen i Kommunfullmäktige.

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet säger i en kommentar:

"Centern vill att staden ska vara en part som underlättar och uppmuntrar ungdomar att förverkliga sina idéer och vara kreativa. Framförallt stötta unga Lidingöbor så de ska våga starta ett företag för allra första gången. Majoriteten missar hela poängen med motionen när de pratar om bidrag, poängen är att unga får en veckas utbildning och därefter tre veckors stöttning när man ska våga genomföra sin idé för första gången."

”Jag tycker det är oroväckande att inget parti förutom Centerpartiet vill uppmuntra ungas företagande. Hälften av länets kommuner har redan någon form av Sommarlovsentreprenörer och faktum är att Lidingö idag är näst sämst på sommarjobb enligt en undersökning Centerpartiet genomförde i somras. Det tycker vi inte duger.”

Mer information:

Patrik Buddgård,
gruppledare 070-257 60 36