C Kräver fler åtgärder för att
säkerställa Gamla Lidingöbron till 2025

I Lidingö Tidning (10/2) skrivs att Gamla Lidingöbron riskerar att stängas. Det stämmer och de åtgärder som Lidingö Stad planerar räcker inte. För att hinna upptäcka en fara innan en olycka sker och för att kunna undvika en stängning av bron krävs ett fullskaligt tekniskt övervakningssystem, second opinion på brons status och en åtgärdsplan med renoveringsåtgärder för att bron ska kunna trafikeras till 2025.

Centerpartiet har drivit ett omtag i brofrågan under en längre tid bland annat för att staden måste säkerställa dubbelspår på nya bron för framtidens kollektivtrafik. Det är välkommet att majoriteten nu delvis går oss till möte genom att pausa broprojektet. Men omtaget bör dessutom innehålla en utvärdering av Lidingöbanan via Centrum med hög anslutning av bron på Lidingösidan samt säkerställa att höjden på bron blir tillräcklig för båtpendeltrafik.

Konsekvensen av omtaget vi vill göra och den paus som majoriteten nu gör är att Gamla Bron måste trafikeras längre. Majoritetens åtgärder för att säkerställa att Gamla Lidingöbron kan trafikeras räcker dock inte. Det är visserligen bra att visst övervakningssystem äntligen införs i samarbete med KTH men de två punkter som övervakas är inte tillräckligt. Det faktum att rörelser har noterats för ett av stöden utan att man kan fastställa orsaken eller om rörelsen fortgår eller avstannar visar på hur angeläget det är att även övervaka betongfundamenten och undervattenskonstruktionerna. Centerpartiet kräver att:

  • ett fullskaligt övervakningssystem införs för att få tillräcklig kunskap om brons status. Det innebär t ex att det behövs sensorer som känner av rörelser i fundamenten och pålarna i och under vattenytan.
  • staden bör ta in second opinion om Gamla Brons status från andra myndigheter eller kommuner som har stor kunskap om gamla broar.
  • Sänkt hastighet på bron bör införas snarast.

När förslagen ovan genomförts måste en detaljerad renoveringsplan med åtgärdsförslag utarbetas, detta krävs för att säkerställa att bron kan vara i trafik till minst 2025-2030. Med de oklarheter som råder om Spårväg City och detaljplan i Ropsten finns stor risk för fler förseningar i processen framåt.

Patrik Buddgård, gruppledare och Petter Hedberg, ledamot teknik- och fastighetsnämnden säger:

”Om vi tvingas stänga Gamla Lidingöbron för trafik i förtid kommer det innebära stora kostnader och problem i vardagen för Lidingöborna! Vid liknande avstängningar har kostnaden för ersättningstrafik uppgått till 5 miljoner kronor för bara en månad. Majoritetens åtgärder för att undvika detta är otillräckliga. Vi behöver större kunskap och åtgärder på bron för att vara säkra på att upptäcka en fara innan en olycka sker.”

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36

Petter Hedberg, ledamot teknik- och fastighetsnämnden 070-60 46 118