Kampen för Spårväg City fortsätter

På trafiknämndens möte i Landstinget beslutades i tisdags om en utredning om kollektivtrafikförsörjningen av Norra Djurgårdsstaden. Ett steg i rätt riktning säger Patrik Buddgård, gruppledare, men han är bekymrad att landstinget inte på en gång tar tydlig ställning för Spårväg City.

Trafiknämnden på landstinget gav efter uppgörelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet ett utredningsuppdrag till förvaltningen om kollektivtrafikförsörjningen av Norra Djurgårdsstaden. I utredningen ingår Spårväg City men även Lilla Lidingöbron. Utredningen ska ge delrapport våren 2017 och slutrapport våren 2018.

Utredningen ska vara partsgemensam vilket innebär att både Lidingö Stad och Stockholm Stad kommer delta i arbetet. Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö säger i en kommentar:

”Det är bra att landstinget nu tar tag i frågan men olyckligt att man inte på en gång tydligt tar ställning för att Spårväg City ska förverkligas. Landstinget har byggt och upprustat Lidingöbanan och byggt Aga-depån med målet att sammankoppla Lidingöbanan med Spårväg City. Om inte sammankopplingen görs går stora investeringar till spillo. I materialet till beslutet nämns att Aga-depån skulle kunna rymma en bussdepå vilket vi motsätter oss kraftigt.

Det är viktigt att de som kommer delta i utredningen från Lidingö Stad tydligt för fram Lidingös intresse av att Spårväg City i enlighet med målsättningen i avtalet med SL från 2009, att bytespunkten i Ropsten blir snabb och smidig samt att det blir dubbelspår på bron.”

Mer information: Patrik Buddgård, 070-257 60 36