Låga resultat för Lidingös äldreboenden

SKL och Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2016 visar att särskilda boenden inom Lidingö ligger bland de 25 % sämsta i landet. Bland annat finns missnöje med maten och hur mycket tid personalen har för de äldre. Centerpartiet hade ett äldrelyft i vårt budgetförslag för 2017 för att förbättra just dessa punkter.

Christina Wahlström (C), ledamot Omsorgs- och socialnämnden och Patrik Buddgård (C), gruppledare säger i en kommentar:

”Det är oroande att Lidingö får så dåliga resultat när det gäller särskilda boenden. Maten, tid för personalen, förtroende, inflytande och trygghet är alla delar där Lidingö ligger bland de sämsta kommunerna. Vi menar att staden måste satsa på personalen för att lyfta detta resultat.”

I Centerpartiets budgetförslag för 2017 föreslog Centerpartiet en extra uppräkning på 1 % riktat mot vård- och omsorgsboende och hemtjänsten (+ 4,5 mnkr). Wahlström och Buddgård fortsätter:

”Vi hade i vårt budgetförslag en extra äldresatsning för att vi tycker att Lidingöborna ska ha rätt till en god äldreomsorg. Vi lyfte bland annat att personalen skulle ha mer tid för de äldre vilket skulle skapa förutsättningar för bättre aktiviteter. Det är synd att majoriteten inte gjort samma satsning.”

Resultatet för särskilt boende på Lidingö i Öppna jämförelser 2016:

  1. Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende: ranking 224/264 kommuner
  2. Kontakt med personal i särskilt boende: ranking 227/234 kommuner
  3. Inflytande och tillräcklig tid i särskilt boende: ranking 224/267 kommuner
  4. Mat och måltidsmiljö i särskilt boende: ranking 245/256 kommuner
  5. Boendemiljö i särskilt boende: ranking 140/239 kommuner
  6. Sociala aktiviteter och ensamhet i särskilt boende: ranking 211/262 kommuner
  7. Riskförebyggande åtgärder: ranking 143/276 kommuner
  8. Bruk av tryckavlastande underlag: ranking 139/271
  9. Andel äldre som är nöjda med särskilt boende i sin helhet: ranking 230/262 kommuner

Källa: Öppna jämförelser 2016, Vård och omsorg om äldre – jämförelse mellan kommuner och län, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting

 

Mer information:

Christina Wahlström, ledamot Omsorgs- och socialnämnden 070-62 75 714

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36