C vill ha nystart för boende nyanlända

Det är tydligt att Lidingöborna underkänt lösningen med bostadsmoduler på Bosön för nyanlända. Centerpartiet anser därför att bostadsmodulerna inte ska genomföras utan föreslår en rad andra åtgärder för att klara bosättningslagen 2017.

Beställning av bostadsmodulerna är pausad efter att Lidingös mottagande under 2017 skrivits ner från 242 till 183. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Centerpartiet vill att det nu avbryts helt. Lidingöbornas kritik visar att bosättning i modulerna inte kommer att möjliggöra en god integration där mötet mellan nyanlända och etablerade Lidingöbor är avgörande. Vi har sedan 2015 efterfrågat samverkan med majoriteten och att vi gemensamt ska diskutera lösningar för bosättningen av nyanlända som vi visste skulle bli svårt. Majoriteten har ignorerat våra ansträngningar. Vi har efterfrågat att staden ska söka samarbeten med privatpersoner, konferensanläggningar och privata fastighetsägare. Vi har föreslagit expressprojekt för boende för nyanlända som sedan kan användas för växande behov i staden.”

Majoriteten föreslog istället investeringar i bostadsmoduler. Centerpartiet gick då motvilligt med på det eftersom vi inte såg hur staden skulle klara bosättningen på annat sätt då majoriteten ignorerade våra förslag. Buddgård fortsätter:

”Vi vill använda de småskaliga lösningarna så som att hyra av privatpersoner. Nu har majoriteten delvis mjuknat under tryck från Lidingöborna och utreder möjligheten att hyra rum/lägenheter och Attefallshus av privatpersoner. Det är ett steg i rätt riktning. Vi föreslår därför att planerna på bostadsmoduler nu skrotas för 2017 och för att klara bosättningslagen föreslår vi ett flertal andra konstruktiva förslag.”

Centerpartiets förslag för boende nyanlända:

  • Aktivt söka rum/lägenheter att hyra av privatpersoner.
  • Stödja Attefallshus som används för bosättning nyanlända.
  • Samarbeta mer med privata fastighetsbolag.
  • Samarbete med fler fastighetsägare för att bygga om t ex kontor till tillfälliga bostäder.
  • Utvärdera möjligheten för ”Snabba hus” med blandning av ungdomsbostäder och bostäder för nyanlända.
  • Genomför expressprojekt med nyproduktion av byggnad som staden inledningsvis använder för nyanlända men som senare kan användas för andra växande behov i staden, exempelvis för antingen gymnasieskola eller seniorboende.
  • Inrätta en bostadskoordinator som tar helhetsgrepp om boende nyanlända på både kort och lång sikt.

Under 2016 var huvuddelen av de nyanlända som anvisades ensamstående män men signaler från Migrationsverket säger att en större andel är kvinnor i år. Staden måste säkerställa att vi vet vilken kategori nyanlända som kommer då det i stor grad påverkar vilka boendelösningar som fungerar, exempelvis om det skulle innebära fler familjer istället för ensamstående. Buddgård avslutar:

”Vi vill att staden gör en nystart i boenden för nyanlända med dessa konstruktiva förslag och i dialog med Lidingöborna arbetar för att klara bosättningslagen 2017 och ge nyanlända så goda förutsättningar som möjligt.”

 

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36