Rapport från fullmäktige: återremiss i brofrågan

Under gårdagens Kommunfullmäktige föreslog majoriteten att fastställa segelfriahöjden på nya bron till sju meter. Centerpartiet fick tillsammans med L, S och MP igenom en återremiss eftersom beslutsunderlaget inte är tillräckligt. Kollektivtrafik, cykel och äldreboende var andra ämnen för dagen.

Rätt beslutsunderlag för att få rätt bro

Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet fick igenom en minoritetsåterremiss på brohöjden för nya Lilla Lidingöbron. Denna återremiss är viktig då vi anser att beslut om brohöjden ska tas utifrån funktionen den ska ge, det vill säga vara tillräckligt hög för isgående pendelbåtar. Inte som nu när brohöjden har valts utifrån vattendomen som är tagen utifrån en låg bro. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Det är viktigt att isgående pendelbåtar kan ta sig under bron och att vi utvärderar Lidingöbanan via Lidingö Centrum med hög anslutning innan brobeslut. Denna bro ska stå i 120 år, det är avgörande att vi tar rätt beslut.”

Dessutom lyfte Centerpartiet i debatten att när investeringsbeslutet dröjer på grund av förhandlingar med landstinget om dubbelspår så måste renoveringsåtgärder genomföras på Gamla Lidingöbron så den kan trafikeras längre.

Hållbara, effektiva och flexibelt transportsystem

Det diskuterades även kollektivtrafik, cykel och hur Lidingös trafikstrategi egentligen ska se ut. Buddgård (C) sa:

”Centerpartiet vill se hållbara, effektiva och flexibla lösningar som fungerar för allt från cykel till de miljövänliga bilarna. Som fungerar för alla människor och utifrån de behov man har.”

”Istället för att bygga en snabbcykelväg där det redan finns en cykelbana bör fokus ligga där det finns stora brister, t ex längs Ekholmsnäsvägen där det inte finns någon cykelväg. En satsning som skjutits upp flera år.”

Den satsning på miljövänlig båtpendling som Centerpartiet tillsammans med majoriteten arbetat för togs också upp i debatten.

Äldreboenden med verklig valfrihet

Socialdemokraterna motion om långtidsplan för äldreboenden, både biståndsbedömda och icke bistånds-bedömda debatterades. Majoritetens Birgitta Sköld (LP) pratade i princip bara om de biståndsbedömda boendena medan Buddgård (C) försökte lyfta att det behövs fler typer av äldreboenden för att få en verklig valfrihet:

”Det måste finnas en mångfald av olika boendelösningar för äldre då de kan anpassas efter individen. Så att äldre känner sig trygga och nöjda med den boendesituation de har. Det finns en mängd typ av boende man skulle kunna tänka sig, profilboenden, trygghetsboenden, olika typer av seniorboenden och kanske kombo-boende är olika idéer för hur man kan göra verklig valfrihet för äldre.”