Vi vill ha laddstolpar på Lidingö

I en motion förespråkar Centerpartiet en strategi för laddstolpar på Lidingö för att möta en fossiloberoende fordonsflotta. Hela oppositionen stödde motionen i Kommunstyrelsen men tyvärr avslog majoriteten motionen.

Alliansregeringen satte upp målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030. Elektrifiering kommer att utgöra en viktig del i övergången till en fossiloberoende fordonsflotta. Centerpartiet föreslår därför att kommunen bygger upp laddstolpar som en viktig del för en hållbar laddinfrastruktur.

Elbilsförsäljning går snabbt framåt men idag är det få platser som har en hållbar laddinfrastruktur. Centerpartiet vill att staden i planering av utveckling av Lidingös stadsdelar förbättrar laddinfrastrukturen. I ett första steg i kommande utvecklingen av Högsätra och Centrum/Torsvik. Staden bör också utreda vilka platser som är mest strategiska för laddstolpar i kommunen. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Vi vill ha ett hållbart, effektivt och flexibelt transportsystem på ön för allt från cyklar till miljösmarta bilar. Då måste staden aktivt verka för att det blir lätt och attraktivt att ha miljösmarta bilar. Vi vill inte jaga bilarna utan utsläppen och gynna de bilar som släpper ut mindre. Vi tror inte på att försvåra för bilarna genom att t ex smalna av vägar eftersom bilen är ett behov för många för att vardagen ska fungera.”

Centerpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige 24 april beslutar:

  • Att staden utreder strategiska platser för laddstolpar i kommunen och återkommer med ett förslag på var laddstolpar kan sättas upp.
  • Att ta fram förslag på finansiering med hjälp av nuvarande möjlighet till delfinansiering från staten.
  • Att laddinfrastrukturen förbättras i Högsätra och Centrum/Torsvik när stadsdelarna utvecklas, exempelvis genom krav i exploateringsavtal.

Mer information: Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36