Äntligen åtgärder för bättre vattenkvalitet i Kottlasjön

Centerpartiet har i åratal kämpat för åtgärder i Kottlasjön. Moderaterna har konsekvent varit motståndare och det är tillfredsställande att vårt arbete äntligen fått dem att byta ståndpunkt.

Centerpartiet har drivit frågan i vårt budgetförslag i åratal, för att ta ett exempel avsatte vi 1 mnkr för bättre vattenkvalitet i sjön redan 2011. Vi lämnade 2014 in motion om vattenkvaliteten i Kottlasjön där majoriteten i sitt svar då hänvisade till Blåplanen: ”Innan eventuella åtgärder genomförs i Kottlasjön måste svar ges på frågan om vad som är målbilden för sjön och framför allt vad man vill uppnå med åtgärderna. Dessa svar bör kunna ges i Blåplanen.”

Nu väljer majoriteten att genomföra åtgärder innan Blåplanen är klar vilket Centerpartiet välkomnar.

På nämndmötet den 10 maj tas beslutet om upphandling av restaurering Kottlasjön. Petter Hedberg, ledamot teknik- och fastighetsnämnden och Patrik Buddgård, gruppledare säger i en kommentar:

”Det är härligt att åtgärder i Kottlasjön äntligen ska genomföras! Vi har arbetat för bättre vattenkvalitet i Kottlasjön i åratal. Att Moderaterna äntligen ändrat sig är en seger för oss.”

”Förutom upphandling av restaureringen av vattenkvaliteten bör staden se över tillflödena och dagvattendammarna för att den förbättrade vattenkvaliteten även ska fungera på lång sikt.”

Mer information:

Petter Hedberg, ledamot tekniska nämnden 070-604 61 18

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36