Rapport Kommunfullmäktige: Platsbrist på Lidingös gymnasium, näringslivspolicy och brobeslut

Kommunfullmäktige på måndagen innehöll diskussion om brist på gymnasieplatser på ön, beslut om brohöjd som Centerpartiet reserverade sig emot samt att en ny näringslivspolicy äntligen kom på plats.

Under gårdagens Kommunfullmäktige diskuterades platsbristen på Lidingös gymnasieskolor efter nedläggningen av Gångsätra gymnasium. Christer Mohlin (C) lyfte upp debatten med en interpellation där Centerpartiet visar att majoritetens planer för antal gymnasieplatser inte kommer räcka. Christer Mohlin sa:

"Det kommer öka mycket här. Vi kommer få 500 fler Lidingöungdomar till 2022. Ser man på regionens prognos fram till 2030 skulle vi ligga på cirka 700 tillkommande gymnasieelever. Jag vill blicka framåt precis som KSL gör. Hur ska vi förhålla oss till att vi har en så tajt dimensionerad gymnasieskola? Vilket leder till att de svagaste eleverna är dem som pendlar ut. Eftersom vi bor på en ö som man inte passerar, så är ofta den pendingen förbi Stockholms innerstad, förbi de här toppskolorna till platser längre ifrån oss. Där man egentligen skulle behöva studera istället för att sitta på kollektivtrafiken."

"Vår vision, vi tycker det är bättre att vi bygger en flexiskola. Vi vill utnyttja tomten vid Dalénum för att bygga en flexiskola som skulle kunna ha gymnasieelever, skulle kunna ha andra årskullar, skulle kunna ha kontor eller andra verksamheter. Där man kan flexa eller kombinera utifrån behov."

Här kan du se debatten.

Under mötet beslutades brohöjden på nya Lilla Lidingöbron till 7 meter. Centerpartiet reserverade sig mot beslutet eftersom brohöjden inte bör beslutas förrän vi har tillräckligt kunskapsunderlag, Patrik Buddgård (C) sa:

"Centerpartiet vill ha fakta före beslut. Vi tycker vi saknar en del i underlaget inför det här beslutet. Det är bra att man pausar projeketet i väntan på klartecken om dubbelspår, som vi hoppas på, från landstinget. Men vi tycker man borde utvärdera Lidingöbanan via Centrum med hög anslutning innan man tar beslut om brohöjden. Man borde ta fram underlag för vilken höjd som krävs för pendelbåtarna innan beslut om brohöjden tas istället för att ta beslut utifrån vattendomen. Dessutom tycker vi att man måste installera övervakningssystem på gamla bron för att veta vilka åtgärder som krävs där för att säkerställa trafiken på bron tills den nya är på plats."

Det beslutades också om en ny näringslivspolicy som har arbetas fram i samverkan mellan staden och näringslivet på ön, Centerpartiet biföll och Kent Björnberg (C) sa:

"Det är verkligen välkommet att vi får en ny näringslivspolicy för att ersätta den gamla med 20 år på nacken. Jag vill betona attityder till företagande som jag tror är väldigt viktigt att vi har en positivt syn på och att det inte ses som ett särintresse som det tidigare uppfattas i flera sammanhang. Avgörande för policyn är att man har verktyg, att handlingsplanerna fylls med reellt innehåll. Förhoppningsvis banar denna policy väg för ett kreativt och fruktbart samarbete för såväl företagarna som för staden."