Nu samråd i expressprojekt för ungdomsbostäder

I samband med diskussionerna om Lidingöhem kom Centepartiet överens med majoriteten om expressprojekt för ungdomsbostäder. Nu är vi framme vid samråd, ge dina synpunkter om ungdomsbostäderna i Larsberg!

Ungdomsbostäderna föreslås i Larsberg och består av cirka 65 lägenheter, främst ettor men även ett antal kollektivlägenheter. Centerpartiet gick till val på att ungdomsbostäder skulle byggas och är glada att trots att vi sitter i opposition kunna presentera detta förslag tillsammans med majoriteten.

Detta förslag är framtaget tillsammans med John Mattsson Fastighets AB som fastighetsägare. De har tagit fram förslag som innebär att lägenheterna förmedlas genom Stockholms stads bostadskö och är reserverade för ungdomar som vid inflyttning är mellan 18-25 år. Kontraktet medger en boendetid på max fyra år oavsett hur gammal den boende är vid inflyttning.  Lägenheterna kommer enligt förslaget förmedlas 70 % till ungdomar som har varit skrivna på Lidingö under de senaste sex månaderna och 30 % till ungdomar oberoende av var de är skrivna.

Här kan du läsa mer och lämna synpunkter.

Bild: Vybild mot öster från Agavägen som visar den nya byggnadens koppling till gatan och hur det förhåller sig till topografin genom en souterränglösning. (Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB)