Äntligen utvecklas Lidingövallen

Kommunstyrelsen tar på onsdagskvällen beslut att anvisa 35 miljoner kronor ur investeringsreserven för att rusta upp friidrottsanläggningen till en fullstor 400m-bana. Ett beslut som Centerpartiet har efterfrågat i åratal.

2008 ville dåvarande majoritet ta bort friidrotten från Lidingövallen. Tack vare massiva protester och namninsamling bland Lidingöborna räddades friidrotten kvar på Vallen. Friidrottsanläggningen och fotbollsplanen är dock fortsatt för liten. Friidrottens rundbana är idag 360 meter istället för
400, och fotbollsklubben måste söka dispens för att kunna bedriva tävlingsverksamhet, eftersom fotbollsplanen har fel mått.

Patrik Buddgård, gruppledare och Rolf Hattenbach, ledamot Kultur- och fritidsnämnden säger i en kommentar:

”Vi har sedan 2008 kämpat för en fullstor friidrottsanläggning med 400-metersbanor. Det ger friidrotts- och fotbollsklubben, allmänheten och skolorna bättre träningsförutsättningar. I en
kommun som kallar sig ”Hälsans Ö” är en ordentlig, central idrottsanläggning ett måste.”

”Det är viktigt att arbetet med Vallen fortsätter, det finns nu ett gott samarbete mellan föreningarna i Vallenområdet och tillsammans med dem kan Vallen utvecklas till ett fantastiskt idrottsområde som stärker idrottens plats på Lidingö både för bredd- och elitverksamhet.”

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36

Rolf Hattenbach, ledamot Kultur- och fritidsnämnden 070-687 18 81