Centern vill ha en mer lyssnande stad

Centerpartiet har i en motion efterfrågat fler möjligheter till demokratiskt inflytande. Majoriteten föreslår att motionen ska avslå på måndagens Kommunfullmäktige trots de stora brister i dialog med boende som visats ibland annat vid åtgärderna i Näset.

Centerpartiets motion ”Demokratisk inflytande för Lidingöborna” har tre förslag för att stärka det demokratiska inflytandet för Lidingöborna och för att få en mer lyhörd stad:

  • Fler samråd vid åtgärder som påverkar en stadsdel, exempelvis borde dialog mellan boende och staden skett innan de kritiserade åtgärderna genomfördes på Näset.
  • Staden utreder och genomför försök med medborgarbudget i noga utvalda och definierade projekt så som exempelvis utveckling av torg eller park i en stadsdel.
  • Staden inför möjligheten för medborgarförslag till Kommunfullmäktige.

Patrik Buddgård, gruppledare säger i en kommentar:

”Centerpartiet menar att staden måste bli mer lyhört och ha dialog med Lidingöborna. Det är viktigt med engagemang hos Lidingöborna mellan valen så att felinvesteringar som snabbcykelvägen kan undvikas. Inte minst namninsamlingen på Näset visar behovet av dialog före beslut.”

”Vi har tagit fram tre konkreta förslag för att öka dialogen och vi tycker det är synd att majoriteten inte vill stärka möjligheten för Lidingöborna att komma till tals.”

”Det räcker inte att som majoriteten hänvisa till framväxten av sociala medier som svar på det demokratiska underskottet. Staden behöver arbeta mer aktivt med dialogen än att hänvisa till de som lyckas göra sig mest hörda på sociala medier.”

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö 070-257 60 36