Rapport fullmäktige: Syskonförtur, Lidingöhem och demokrati

Under gårdagens Kommunfullmäktige argumenterade Centerpartiet för att syskonförtur ska få så hög prioritering som möjligt och att flera åtgärder ska göras för att stärka demokratin mellan valen. Dessutom beslutades försäljning av fastigheter inom Lidingöhem.

Syskonförtur

Caroline Sandblom (C) lyfte frågan om syskonförtur utifrån den stora diskussion som varit efter de förändringar som nämnden beslutade om tidigare i år och sa:

"Förutsägbarhet och kontinuitet är två avgörande faktorer för ett lugnt och harmoniskt familjeliv. Ovisshet är en av familjelivets värsta fiender. Det skapar en stor oro. Därför hoppas vi att syskonförutren prioriteras upp så mycket det går vid beslutet om syskonförtur som ska tas i höst."

Det var tyvärr tydligt att Socialdemokraterna och Lidingöpartiet inte kommer prioritera syskonförturen inför höstens beslut. Moderaterna var otydliga men Centerpartiets förhoppning är att de också ser värdet i syskonförtur för att skapa en fungerande vardag för barnfamiljer.

Arbete för nyanlända

Patrik Buddgård (C) lyfte en interpellation om jobb för nyanlända och betonade vikten av att staden är aktiv i att stödja de nyanlända för att komma i sysselsättning. Detta är avgörande både för integrationen och för stadens ekonomi. Om de nyanlända inte är i arbete efter två år ökar stadens kostnader markant. Centerpartiet lyfte vikten av SFI, vuxenutbildning och praktikplatser bland annat.

Omstrukturering av Lidingöhem

På mötet beslutades om försäljning av 92 lägenheter i Lidingöhems bestånd i enlighet med beslut om omstrukturering av bolaget. Lägenheterna såldes till fastighetsbolaget Podium som har långsiktigt ägande av bostadsfastigheter som affärsidé. Kent Björnberg (C) sa:

"Försäljningen är en del i omstruktureringen av Lidingöhem som Centerpartiet har medverkat till. Som vi tycker det är en väldigt bra lösning i jämförelse med de alternativ som finns. Att fortsätta driva bolaget som gjorts de senaste fem åren med en kassa på 650 miljoner som inte gett någon avkastning över huvud taget är inget alternativ att vårda Lidingöbornas tillgångar."

Demokratiskt inflytande

Centerpartiet vill att dialogen och det demokratiska inflytandet för Lidingöborna stärks mellan valen. Tyvärr höll inte majoriteten med och avslog våra förslag. Patrik Buddgård (C) sa:

"Från Centerpartiet tycker vi att staden måste bli bättre på att ha en dialog med Lidingöborna innan projekt genomförs, då tror vi att vi får bättre beslut och mer engagerade Lidingöbor. Vi har tre konkreta förslag för detta: fler samråd, medborgarbudget och medborgarförslag. Om man haft mer dialog innan beslut för exempelvis cykelbanor på Näset hade vi kunnat få ett bättre beslut."

Se sändningen från fullmäktige här.