C säger nej till mer spring hos äldre

Igår beslutade omsorgs- och socialnämnden att avsäga sig delegeringar från primärvården till hemtjänsten fr.o.m. 1 mars 2018. Konsekvenserna för framförallt äldre Lidingöbor i behov av både vård och omsorg blir mer spring av personal i hemmet. Detta då hemtjänstpersonalen som tidigare gett både omsorg och utfört vissa enkla sjukvårdande uppgifter på delegation inte längre kommer att göra det. Istället för att allt sker vid samma besö0k av samma person kommer detta beslut leda till dubbla besök.

Centerpartiet anser att de äldre ska ha en så sammanhållen vård och omsorg som möjligt och därför reserverade vi oss mot majoritetens beslut att avsäga sig delegeringen från primärvården. Kajsa Kronlund, tjänstgörande ledamot i Omsorgs- och socialnämnden och Patrik Buddgård, gruppledare säger:

"Centerpartiet vill inte att äldre i behov av vård och omsorg ska få fler hembesök från flera olika personer än nödvändigt. Detta beslut kommer innebära att extra besök krävs för enklare vårduppgifter så som överlämnande av medicinering eller administrering av ögondroppar istället för att det sker samtidigt med ordinarie hemtjänst som idag. Vi vill ha god kontinuitet och minska onödigt spring hos de äldre. Detta beslut riskerar att ge ökad otrygghet hos de äldre med ett stort antal besök istället för en mer samlad vård och omsorg."

"Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kommer detta vara fördyrande. Detta eftersom dubbel uppsättning av personal kommer krävas, från landstinget och från hemtjänsten. Det ger brukarna sämre service till en högre kostnad för skattebetalarna. Vi ser inte heller att patientsäkerheten skulle förbättras genom detta beslut."

"Förutom negativa konsekvenser för kvalitet och ekonomi innebär detta beslut också problem med personalförsörjningen. Redan nu är det brist på undersköterskor och hemtjänsten kommer få ännu svårare än idag att rekrytera eftersom det blir en större konkurrens om personal då primärvården blir tvungen att anställa fler undersköterskor i och med det nya beslutet."

"Majoritetens beslut motiveras utifrån att förenkla och göra det billigare för staden som organisation. Centerpartiet anser att vår uppgift som förtroendevalda är att skapa bästa möjliga vård och omsorg för Lidingöborna och då ger det bättre kvalitet för de äldre om delegeringen finns kvar för att minska springet och öka tryggheten hos de äldre."

Mer information:

Kajsa Kronlund, ersättare Omsorgs- och socialnämnden 073-58 88 255

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36