C tror inte på storskaliga lösningar för att lösa platsbristen i skolan

På utbildningsnämndens möte den 21 juni reserverade sig Centerpartiet mot planerna på storskaliga lösningar på platsbristen i gymnasium och förskola. Majoriteten sa nej till vårt förslag om flexiskola och skickade vidare förvaltningens skrivelse med önskemål om storskalig förskola för 150 barn i Dalénum till Kommunstyrelsen.

Centerpartiet reserverade sig mot majoritetens beslut och ville istället att staden ska utreda att bygga en flexiskola i enlighet med Centerpartiets motion "Ny flexiskola för framtidens elever", men inkorporera en förskola, som kan rymma hälften så många barn som det aktuella förslaget.

Vi ville att lärande- och kulturförvaltningen skulle få i uppdrag att utreda möjligheten att klara ökat antal förskolebarn utan att bygga för storskaliga förskolor innan förslaget skickades vidare till Kommunstyrelsen. Majoriteten röstade ner vårt förslag. Julian Kaijser, tjänstgörande ersättare och Patrik Buddgård, gruppledare säger:

"Vi vill att förskolan ska vara en trygg plats med små barngrupper och hög personaltäthet i en småskalig miljö. Vi tror inte att 150 förskolebarn på samma plats skapar bäst förutsättningar för en trygg och pedagogisk miljö."

"Majoriteten satsar på storskalighet för gymnasieplatserna när de vill bygga ut Hersby som riskerar att bli en stor och opersonlig kommunal gymnasieskola med 1190 elever istället för att skapa en flexiskola i Dalénum. Dessutom kommer majoritetens utbyggnad av Hersby inte täcka de ökade behoven av gymnasieplatser för Lidingöungdomarna. Vi tror inte på majoritetens storskaliga läsningar för att klara kommande platsbrist inom skolan."

Mer information

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36

Julian Kaijser, ersättare utbildningsnämnden 073-331 07 36