Centern möter Lidingöloppet

Sedan 1965 har Lidingöloppet bidragit till att sätta Lidingö på kartan. Idag är Lidingöloppet, med sina 100 000 besökare, stadens kanske starkaste varumärkesbärare. I vår serie "Centern möter" har vi träffat Lidingöloppets generalsekreterare Tomas Hoszek. Ett möte som kom att handla om ökad konkurrens, integration och outforskad potential.

Lidingöloppet drar, utöver de tävlande, ett stort antal besökare som under de timmar loppet pågår får tid att besöka andra aktiviteter och utforska ön. "Det finns mycket som Lidingöloppet kan göra i samarbete med staden för att marknadsföra ön och dess lokala aktörer under denna tid", säger Tomas. En stor utmaning är att göra eventet tillgängligt för besökare och att lösa trafik- och parkeringssituationen runt det. Från Lidingöloppets sida skulle man också gärna se att det upprättades en "företagsby" där öns företagare fick chans att marknadsföra sig. Lidingöloppet för kontinuerligt positiva samtal med stadens politiker och tjänstemän för att utveckla eventen.

Lidingöloppets storlek gör att många resurser behöver samarbeta för att allt ska klaffa. I stort sett alla öns idrottsföreningar som önskar delta engageras i detta arbete och får på så sätt pengar till att utveckla sina verksamheter. Utöver det engageras årligen tio till trettio ungdomar i Lidingöloppets dagliga verksamhet, ungdomar som får ett första arbete att lyfta in i sina CV och ökade chanser till nya anställningar.

Från Centerpartiets sida ser vi tillbaka på ett lärorikt möte från vilket vi tar med oss både tankar och idéer om hur Lidingöloppet och staden kan stärka varandra.

 

Läs om fler möten vi gjort i serien "Centern möter" här.