Centern möter IFK Lidingö Fotboll

Med över 3100 aktiva spelare är IFK Lidingö FK Europas tredje största fotbollsklubb. Hur ser de på sina möjligheter att tillgodose det stora fotbollsintresse som finns på Lidingö?

Det var frågan vi ställde Markus Karlsson och Ann Nagel, IFK Lidingö FK, när ”Centern Möter” i veckan tog oss till mötet i den prisbelönta kanslibyggnaden på Lidingövallen. 

Bland många viktiga punkter som togs upp fanns tillgången till fotbollsplaner. Med ett så stort antal aktiva spelare som Lidingö FK har uppstår inte minst vintertid en viss kapacitetsbrist. Tillgången på elvamannaplaner är avgörande för att kunna hålla kvar spelare i fotbollen, särskilt när de kommer upp i åldrarna, menar Markus och Ann. I dagsläget skulle minst två nya planer behövas för att undvika behovet av att hyra in sig på externa och dyra anläggningar. Med många tillresande lag blir anläggningarnas skick också ett viktigt skyltfönster för Lidingö. Därför skulle man gärna se att Högsätras planer och Breviks IP rustades och att fler fotbollsplaner på ön försågs toalett och rinnande vatten. 

Ännu ett av många bra förslag är idén om ett gemensamt kafé för hela Vallen vilket skulle kunna bli en naturlig träffpunkt för ungdomar även mellan träningarna. 

Vi tackar för ännu ett givande möte med en av öns föreningar och tar med oss idéer och tankar i vårt fortsatta arbete för att göra Lidingö till hälsans ö.

Läs gärna om fler möten i serien "Centern möter" här.