Rapport från Kommunfullmäktige: Inbrottsvåg, övergångsställen och gymnasieplatser

Igår var det ett långt fullmäktige där Centerpartiet bland annat lyfte de ökande inbrotten, kritiserade borttagande av övergångsställen och föreslog en ny flexiskola för fler gymnasieplatser på ön.

Kommunfullmäktige inleddes med att Tor von Sydow frågade ordförande i tekniska nämnden om borttagande av övergångsställena: ”Centerpartiet anser att övergångsställen är viktiga för att skapa tillgänglighet och möjlighet att passera stadens vägar. Med anledning av detta frågar jag Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Christer Åkerhielm om majoriteten står bakom strategin att ta bort övergångsställen för att de ger en så kallad falsk trygghet? Skulle man hårddrag det här resonemanget att övergångsställen är farliga så skulle man ju ta bort alla.”

Rebecka Öberg lyfte hur inbrotten på ön ökat markant under sommaren och undrade hur staden agerat för att motverka inbrotten: ”Jag är inte bara politiker utan också en väldigt bekymrad invånare, vi hade inbrott i vårt hur i somras och det är en stor otrygghet. Inte bara för mig utan vi haft många inbrott på Lidingö under sommaren.”

Liberalerna lyfte frågan om majoriteten står bakom sitt eget förslag för Centrum etapp 1 eftersom de skickat ut ett förslag på samråd men sedan i media backat från sitt eget förslag. Patrik Buddgård sa: ”Jag anser att detta visar en brist i politiskt ledarskap när majoriteten inte får fram ett förslag som de själva kan stå bakom. Vem är det då som styr processen kan man undra? Vi har tagit fram ett eget förslag med småstadskänsla för att på ett konkret och konstruktivt sätt bidra i frågan framåt.”

Första beslutsärende var genomförandeavtal med Stockholms läns landsting om Lilla Lidingöbron. Patrik Buddgård sa: ”En ny dubbelspårig bro kommer behövas för att möta framtidens kollektivtrafik. Bron är avgörande för Lidingös kollektivtrafik för över 100 år framåt. Vi har efterfrågat ett omtag under lång tid för att säkerställa att vi tar rätt brobeslut där dubbelspår varit en del, men även med anslutning på Lidingösidan som ger bäst förutsättningar för Lidingöbornas kollektivtrafik, att säkerställa att Spårväg City blir av samt att vi får ett bra stationsläge i Ropsten. Eftersom omtaget inte är gjort är inte detta avtal inte byggt på den bas vi vill. Därför deltar vi inte i beslutet.”

Centerpartiets motion om ny flexiskola avslogs av majoriteten vilket innebär att det kommer finnas för få gymnasieplatser på Lidingö framöver. Antalet ungdomar i gymnasieålder ökar med 30 % till 2027 men antalet platser ökar endast med 20 % enligt majoritetens förslag. Detta i ett läge när bristen på gymnasieplatser på Lidingö redan 2016 gjorde att sex Lidingöungdomar helt saknade plats och i ett läge där trycket på gymnasieskolorna i hela länet ökar med 40 % till 2030.

Nedläggningen av Gångsätra gymnasium var ett misstag som vi nu får hantera och därför föreslår Centerpartiet en ny flexiskola. Patrik Buddgård sa: ”Slutsatsen är att platserna inte kommer räcka. Det kommer innebära att de elever med svagast betyg kommer ha väldigt svårt att komma in på Lidingö. Vilket vi tror är väldigt olyckligt eftersom de också har svårt att komma in på skolor nära Lidingö i innerstaden eftersom många söker till dessa populära skolorna från hela länet. Det här riskerar att vi får en situation där många elever med lite svagare betyg måste pendla väldigt långt för att komma till en gymnasieplats.”